Проект - Стратегия на JTI България за дългосрочна подкрепа на значими обществени каузи

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Цел на проекта е дългосрочната подкрепа за значими обществени каузи чрез различни дейности и подходи - дарение на средства, доброволен труд, др. - това е част от дългосрочната стратегия на JTI България. Дружеството си партнира с утвърдени неправителствени организации и подкрепя техни кампании, целящи предоставянето на помощ на социални групи, за които достъпът до определени ресурси е труден или невъзможен. Социално-отговорната стратегия на JTI България включва традиционни ежегодни дейности и нови инициативи, съобразени с актуални обществени събития. Дългосрочни са проект „Северозапад“ и проект JAMBA. През 2022 г. служители участваха като доброволци във възстановяването на пострадали от наводненията села в Карловско, беше направено дарение за пристигналите в страната украински граждани.

целева група

Концепцията на компанията е да подпомага каузи, осигуряващи социално включване. Разнообразието на подкрепяните проекти определя и различни целеви групи. - „Северозапад“: целева група са самотни възрастни хора от над 17 села в общините Враца и Мездра. - JAMBA: цел. група са хората с функционални различия, за които е създаден хъбът - доброволчество в Карловско: цел. група са пострадалите от наводненията жители на с. Каравелово - компанията подкрепи и дейности в помощ на украинските граждани

продължителност

Голяма част от проектите от социално-отговорната стратегия са дългосрочни, реализират се ежегодно, като се търсят нови начини за надграждане на партньорството и подкрепа. - „Северозапад“ – JTI България е партньор на проекта от 2018 г. - JAMBA – партньорството е от 2019 г. - JTI България инициира и подпомогна и нови инициативи в отговор на актуални обществени събития като наводненията в община Карлово през септември 2022 г, пристигналите в България украински граждани.

дейности по проекта

1. Проект „Северозапад“: предоставяне на финансови средства и доброволна професионална помощ, свързана с планиране дейността на проекта за следващите 2 години. 2. Дейности в подкрепа на JAMBA – хъб на възможностите: - финансова подкрепа - дарениe за кампания на JAMBA, осигуряваща възнаграждения за служители на Фондацията, работещи в кариерния център и осъществяващи основната й дейност – кариерно ориентиране, развитие и включване на пазара на труда на хора с функционални различия. Дарението на JTI България осигури заплатата на служител от Фондацията, като, в същото време, служителят с различни възможности работи и с труда си е полезен за други хора с функционални различия. - организационна и ноу-хау подкрепа - JTI България участва в организацията на конкурса на JAMBA „Агент на промяната“, а неин представител се включи в журито на събитието 3. Дейности по доброволческа инициатива за почистване на с. Каравелово: - разчистване на дворове и улици - финансово дарение от компанията в подкрепа на пострадалите от наводненията 4. Дейности по кампания на BCause в подкрепа на украински граждани: - финансово дарение, вкл. и удвояване на средствата, събрани доброволно от служи

резултати

Проект „Северозапад“ – осигуряване на хран. пакети за над 90 възрастни хора за периода от 01.1.2022 до 31.1.2022. JAMBA – резултат от подкрепата на JTI България: - назначаване на служител с различни възможности във фондацията - увеличаване капацитета на JAMBA да изпълнява основната си цел – обучение на хора с функционални различия за тяхната по-лесна трудова реализация - подкрепата на JTI България допринася за постиженията на JAMBA: за посл. 5 години са обучени над 700 души, 402 са включени в пазара на труда Доброволчество в с. Каравелово: - подпомагане разчистването на пострадалите от наводненията села - служителите, инициирали участието си в разчистването, бяха насърчени от компанията да бъдат социално-ангажирани, което допринася за лоялността им и чувството за принадлeжно