Проект - Телевизия с кауза - Булсатком и “Заедно в час”

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

В една от най-предизвикателните години за българското образование, в която децата често оставаха вкъщи и учеха дистанционно, „Булсатком“ и фондация „Заедно в час“ обединиха сили в съвместна кампания, с която да подкрепят достъпа на повече ученици до качествено образование. От началото на месец декември 2020 г. „Булсатком“ и абонатите на телевизията имат възможност да гледат едни от най-добрите научнопопулярни канали в света, като в същото време подкрепят положителната промяна в образованието и работата на „Заедно в час“. Дългосрочната кампания също цели да подкрепи учители и родители в това да използват телевизията като положително средство за образователните цели на учениците.

целева група

Благодарение на качественото съдържание на пакета “Глобус” пряка полза имат учениците. Предложените научнопопулярни предавания са добро допълнение към учебната програма и биха могли да подкрепят развитието на знания и умения в учениците отвъд класната стая. Втората пряка полза е подкрепата на каузата на “Заедно в час” с дарение от 0.50 лв. от всеки месечен пакет от 3.00 лв. По този начин през 2022 година Булсатком дари над 49 000 лв за обучение и подкрепа на учители и училищни екипи.

продължителност

Проектът стартира декември 2020 и ще продължи и 2023 година. В Булсатком вярваме, че успехът на проекта от последните 2 години и все по-голямата му разпознаваемост ще доведат до още по-голямото му разгръщане през 2023 с нови проекти като част от партньорството между двете организации. От декември 2020 успяхме да ангажираме над 200 000 клиенти от цялата страна, а информацията за кампанията достигна до над 600 000 българи.

дейности по проекта

Булсатком подбра едни от най-добрите научно-популярни и исторически канали (Love Nature HD, Love Nature 4K ULTRA HD, Travel ХP, The World и H2), които в тази комбинация могат да бъдат гледани само в допълнителния пакет “Глобус”. От началото на кампанията до края на 2012 Булсатком е дарил общо 82 600 лв. от над 90 000 активни пакета в страната. По този начин е подпомогнал обучението и подкрепата на над 300 учители, които да предоставят качествено образование на своите ученици. Основните целеви групи (цели семейства, ученици, родители, учители) се достигат чрез различни маркетингови канали - офиси на Булсатком (226 офиса в страната), официални сайтове и социални медии, споделяне на информация за партньорството в бюлетини за учители (над 23 000 души) и над 600 000 клиенти на оператора. Бяха създадени поредица от статии, както и наръчник за учене с телевизия. Примери за съдържание: https://zaednovchas.bg/preporaki-globus/ https://zaednovchas.bg/kak-mozhe-da-se-uchi-s-televizia-idei-i-dobri-praktiki-za-uchiteli/ https://zaednovchas.bg/s-televizia-i-prez-lyatnata-vakantsia-saveti-i-preporaki-ot-uchiteli/ https://zaednovchas.bg/narachnik-uchene-s-televizia/

резултати

Успяхме да ангажираме над 80 000 клиенти на „Булсатком“, а информация за кампанията достигна до над 600 000 българи само за първата година на кампанията. През втората година запазихме тези резултати, като допълнително споделихме с над 23 000 учители и родители идеите и съветите за учене с телевизия. Получихме положителна обратна връзка за кампанията и материалите по нея. Учители споделят, че предаванията са подходящи за проектно базирано обучение, създаване на междупредметни връзки, както и биха могли да се използват за подход, в който се интегрира учебното съдържание с визуалните стимули. Възможно е също учителите да провокират дискусии върху тези предавания с ученици, за да ги стимулират да се насочват към полезната и градивна информация, налична в телевизора, а не основно в забавления.