Проект - SiteGround в подкрепа на INSAIT - Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: провеждане на изследвания на световно ниво, привличане на изключителни международни учени, които да работят в института. INSAIT ще има трансформиращи ефекти върху обществото и икономиката на страната ни като цяло: привличане на таланти на световно ниво в региона, предотвратяване на изтичането на мозъци, създаване на нови, най-съвременни образователни програми, създаване на интелектуална собственост (IP) дълбокотехнологични компании и привличане на международни технологични гиганти. SiteGround реши да подкрепи INSAIT в привличането на академична сила от световна класа, която да работи в института и да помогне за развиването на следващото поколение технологични таланти в България.

целева група

Служители на компанията. Връзката с тях е посредством редица способи за вътрешна комуникация - събития за служители, тиймбилдинги, имейли, Slack канали с различна тематика, кратки месечни видео обзори.

продължителност

Институтът INSAIT започна работа през пролетта на 2022 година в България. Проектът на SiteGround, посредством който подкрепяме развитието на института, е за период от пет години, в които следва да бъдат привлечени трима водещи световни учени, за които SiteGround осигурява месечното им възнаграждение. Първият такъв е привлечен в страната ни през лятото на 2022 г. - проф. Люк Ван Гуул.

дейности по проекта

Финансирането, което SiteGround ще предостави за института, е предвидено за осигуряване на възнагражденията, които трима топ професори ще получават за период от пет години. Компанията вече осигури възнаграждението на проф. Ван Гуул, който преподава в университета от това лято, в размер на 4 милиона лева за период от пет години. Сумата е част от обявената през април обща инвестиция на SiteGround на стойност 12 милиона лева, предоставена за развитието на INSAIT. С подкрепата за INSAIT SiteGround създава прецедент, тъй като за първи път в Източна Европа бизнесът инвестира милиони в привличането на световно известни учени и развитието на образователния потенциал на цяла една страна. Дейностите, с които SiteGround е ангажиран в рамките на проекта, извън финансовата помощ, са свързани основно с комуникация. Компанията помага за популяризирането ролята на института в технологичната екосистема. В допълнение на това помага за популяризирането на привлечените преподаватели, както и събитията, в които те се изявявт и участват. Посредством тези дейности допринася за привличането на студенти в обучителните модули на института.

резултати

Ясен резултат от успеваемостта на проекта е това, че България успява да привлече име като Люк Ван Гуул. Белгийският учен Люк Ван Гуул е дългогодишен професор във водещия европейски технологичен университет – швейцарския ETH Zurich, и ръководител на Лабораторията за компютърно зрение в Цюрих, както и ръководител на изследователска група в областта на компютърното зрение в KU Leuven, Белгия. Проф. Ван Гуул е съосновател на 12 стартиращи компании. Професор Ван Гуул има над 175,000 цитата, което го прави един от най-цитираните учени в света в сферата на изкуственият интелект.