Проект - Стара хартия за нова книга

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Кампанията „Стара хартия за нова книга“ се провежда под надслов „Почисти и прочети“ и е насочена към деца и родители. Целта ѝ е да възпита у децата любов към книгата и четенето и отговорно отношение към природата и разделното събиране на отпадъци. Всяко дете, което доведе възрастен на събитието и предаде минимум 5 кг стара хартия за рециклиране, получава нова детска книга по избор и подаръци от организаторите и партньорите. Децата, предали над 10 кг хартия, получават допълнителна книга подарък – едно от специалните издания на кампанията. Включени са забавни и обучителни инициативи, чрез които децата усвояват знания за рециклирането, както и допълнителни активности за изява на публиката и демонстрация на таланти и умения. През 2022 г. е проведено десетото юбилейно издание на инициативата.

целева група

„Стара хартия за нова книга“ е кампания, която достига до разнородни публики: деца във възрастова група 0 –14 г.; младежи във възрастова група 14–18 г.; възрастни – родителите и членовете на семействата на децата; представители на артистичната и културна общност като посланици на инициативата; активисти и доброволци, ангажирани с екокаузи, приятели на природата; хора в неравностойно положение. Кампанията е проведена в София, Пловдив, Русе, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Хасково.

продължителност

"Стара хартия за нова книга" се провежда вече десет поредни години. Проведжа се традиционно през септември месец в гр. София и други градове от страната - Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Велико Търново. През 2022 г. се проведе десетото юбилейно издание на екокампанията. За десет години в инициативата са предадени за рециклиране 321,1 тона стара хартия от 60 338 деца, които са получили 71 200 нови книжки и така са спасени 4175 дървета.

дейности по проекта

Подготвителен етап - организиране на провеждането на кампанията в различните градове. Договаряне на партньорства с общините за провеждане на "Стара хартия за нова книга". Създаване на сценарии за творческата програма с участието на млади таланти. Подготовка и разпространение на PR материали. Привличане на медийни партньори. Набиране на спонсори (издателства за детските книги) и доброволци. Етап на провеждане на кампанията - организиране на пунктовете за връщане на старата хартия с помощта на доброволци, ЕКОПАК България и общините. Координиране на извозването и рециклирането на старата хартия от ЕКОПАК България. Организиране на пунктове за новите детски книги заедно с регионалните библиотеки, издателствата, доброволците и лицата на кампанията. Организиране на забавните програми и викторини заедно с общините, школи за таланти, творчески работилници с участието на хора с увреждание (Светът на Мария, гр. София), театрални организации. Етап на оценка на постигнатите резултати - обобщаване на постигнатите резултати заедно с ЕКОПАК България, изготвяне и разпространение на PR материали в съдействие с медийните партньори.

резултати

Всички активности по време на кампанията са насочени към обогатяване на знанията, екокултурата и любовта към книгата и четенето. По нетрадиционен начин се изгражда ранен читателски интерес у децата, който да прерасне в дълготраен интерес към книгите и литературата. Децата са въвлечени в интерактивни дейности – викторини, игри, състезания, приложни работилници и забавни музикални активности. Цялата кампания е свързана с обучение чрез забавление – емоционален, нетрадиционен и иновативен начин да бъде развита любов към книгите, природата и екологията още от ранна детска възраст. Кампанията възпитава в отговорно поведение към природата чрез разделно събиране на отпадъци. Елементът на награда - новата детска книга в замяна на върната стара хартия насърчава интересът към четенето у децата.