Проект - Многообразие и приобщаване

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

В ХПЕ вярваме, че бизнес успехите са пряко свързани с разнообразните опит, умения и преживявания на служителите. Програмата ни за Многообразие и приобщаване (М&П) цели насърчаване на безусловно приобщаване чрез четири области на въздействие: създаване на култура на приобщаване, гласност в полза на останалите, преодоляване на бариери и стереотипи, както и обхват извън ХПЕ. През 2022 в София допринесохме към разширяване на приобщаването и повишаване на ангажираността на уникалните ни таланти. Продължихме да работим за непредубедена работна среда, приемайки различните таланти и усилвайки сътрудничеството вътре и извън HPE. Живяхме с ценностите ни на поддръжници на многообразието и приобщеността, което на свой ред ни прави лесно разпознаваем и предпочитан работодател и партньор.

целева група

В целевата група са включени всички (1600+) служители в България. В унисон с целите ни за напредък на приобщаването и положително обществено влияние, реализирахме външни проекти с партньори, за да включим и създадем възможности за различни групи (през 2022 продължихме да работим с хора с различни възможности, ЛГБТ+общности и млади момичета-таланти). Предпочитани формати са панелни дискусии, уебинари, обучения, с обща средна посещаемост на събитие. от 10% от всички служителите.

продължителност

М&П е постоянна програма за ХПЕ. През 2021г.,в допълнение към дългосрочните проекти, се фокусирахме върху създаването на няколко нови, които продължихме през 2022г. и превърнахме в ключови за офиса на ХПЕ в България. Тези проекти допълват подкрепата ни за напредъка на приобщаването и многообразието чрез външни партньорства, за включване на споменатите вече различни групи и подсилват допълнително нашата култура, създавайки възможност за нашите служители да подобрят своята осведоменост и знания.

дейности по проекта

HPE Bulgaria Abilities Week: Beyond Abilities (Отвъд възможностите) - едноседмичен форум на DNB, отворен вътрешно и външно, целящ информираност за важността на равенството и даващ гласност на историите на хората с различни възможности, техните предизвикателства и успехи, реализация в икономическия и социалния живот. През 2022г. разширихме програмата като включихме обучения и работилници, отново със симултанен жестов превод и годишна регулярност. Sofia Pride - ежегодно подкрепян от ХПЕ, в комбинация с #BetterTogether програмата, допълнително разширява диалога по многообразие, равенство и приобщаване на хора от ЛГБТ+ общността в България. Служителите на ХПЕ имаха възможност да участват, както и да се възползват от отворени дискусии и игри с награди, целящи постигане на по-висока информираност и нормализиране на темата. Всички те бяха предлагани от YEN и организаторите на София Прайд - Билитис, ГЛАС, Действие и Сингъл Степ. Представители на форндациите споделиха общата си кауза и кампании за ЛГБТ+ общността, постиженията и предизвикателствата в работата си за приобщаване, защита правата на човека, както и начини, по които ХПЕ служителите могат да подкрепят общността и техните проекти

резултати

Положително отражение на М&П - утвърждаване на ХПЕ като поддръжник на М&П - обогатяване на корпоративна култура - увеличена осъзнатост и поощряване на приобщаваща нагласа - интеграция на целеви групи и общности - създаване на нови дълготрайни партньорства - по-висока ангажираност и интерес на служителите - домакин на глобално за компанията събитие - MyLoveMarks, BBLF, BCauseGoldenAward, GoldenHeartAwards, CWBB Отлична обратна връзка и измерители - HPE Bulgaria Abilities Week - разширена програма, над 600 участници, симултанен жестов превод на български език, 4.94/5 оценка на съдържанието на различните формати, 4.91/5 оценка на полезно прекарано време - ХПЕ за ЛГБТ+ общността и София Прайд инициативи - разширена програма, над 200 участници, 4.95/5 цялостна оценка от различните а