Проект - Намиране, развитие, задържане.

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Пазарът на труда се промени много през последните години, което по естествен път наложи много промени. Основен проблем, с който и ние трябваше да се справим беше това да намерим най-правилните хора, но и да ги им дадем възможността да се развиват и да успеем да ги задържим в компанията. С нашия проект ние имаме възможност да изберем правилния човек сред повече кандидати, да ги обучим по правилния начин с индивидуален подход, да ги развием в сферата където имат интерес и да ги задържим, което ни позволява да постигаме нашите бизнес цели. С правилните хора, по правилния начин ние успяваме вече 13 години да сме лидери на пазара на инвестиционно злато в България. Допълнително на това ние даваме шанс на младите хора да се развиват във финансовата сфера.

целева група

Целевите групи на нашия проект са две: - Първата са младежите между 18 и 22 години, които тепърва завършват гимназия или са в първите стъпки на висшето образование. Нашата цел е те да разберат за нас и за възможностите, които можем да им предоставим като работодател. - Другата целева група са вече настоящите служители на компанията, при която основополагаща роля са развитието и трупането на нови знания и умения.

продължителност

Проектът ни стартира в средата на 2020г. и с всяка следваща година става все по-значим, важен и това е причината да го надграждаме и да увеличаваме стратегиите, които включваме в него. Като през 2023г. той остава основна част от нашата работа, като фокусът е върху пълно идентифициране на потенциала на всеки един човек в компанията.

дейности по проекта

Започнахме сътрудничество с университетите, което ни позволи да достигнем директно до нашата таргет група. За по-високи резултати, въвлякохме наши служители, които учат в съответните университети. Стартирахме страници в социалните мрежи, които да покажат добрите практики в компанията. Изградихме програмата за допълнителни придобивки, която е изцяло построена на база нуждите и желанията на нашите служители. Тя включва придобивки, специално посочени като важни от служителите, които да носят добавена стойност не само тях, но и на семействата им - Луксозна каравана на морето и зала за събития за служителите и техните семейства, разширен пакет допълнително здравно осигуряване и застраховка живот, библиотека и достъп до обучителни платформи и др. Трима служители бяха въвлечени в проект, който да преформатира вътрешните обучения, така че да отговорят на променящата се среда. Изградихме стратегия за вътрешни събития с цел увеличаване ангажираността на служителите, като във всяко едно от събитията, участие в организацията взимаха различни служители. През 2022г. станахме партньор на Каузата на SOS Детски селища за социално отговорна работодателска марка и вдъхновени служители.

резултати

Двойно повече кандидати за работа спрямо предходната година. Постигнахме висока удовлетвореност и използваемост на допълнителните придобивки. Проведохме външни групови и индивидуални обучения, както и вътрешни, които да увеличат знанията и компетентностите на служителите. Резултатите от това се виждат ясно в развитието на хората: колега стана Country manager в Сърбия, а беше стартирал в компанията преди 6 години като студент, 20% от служителите са се развили в друга роля. Постигнахме високо ниво на ангажираност на служителите - 95% участие на служителите при събитията. Увеличение на препоръките за работа от наши служители. Успяхме да се затвърдим като лидер на пазара на инвестиционно злато. Tavex се нареди на второ място сред най-желаните работодатели сред студентите.