Проект - „Дънди Прешъс Металс“ и СБАЛАГ „Майчин дом“ – заедно за най-ценното!

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Осигуряване на условия за опазване на живота и здравето на родилки и техните бебета в условия на пандемия чрез закупуване на модерна техника за лечение на пациенти в СБАЛАГ „Майчин Дом“. Подпомагане осигуряването на здравословна и безопасна работна среда за персонала и пациентите в болницата, която концентрира пациенти с усложнения от всички останали АГ болници в страната. В партньорство между дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България и „Майчин дом“ се осигури съдействие за закупуване на специализирана медицинска апаратура, с която беше оборудвано новооткритото в края на 2020 година COVID-19 отделение.

целева група

Бременни жени, заразени с COVID-19 и имащи нужда от болнично лечение, оперативни интервенции и интензивни грижи за тях и техните новородени; жени с необходимост от АГ диагностика и лечение на гинекологични, урогинекологични, онкогинекологични и репродуктивни заболявания. Пациентите на лечебното заведение са от цялата страна, много често сложни и спешни случаи.

продължителност

Начало на партньорството беше поставено през 2018 г., когато ДПМ Челопеч участва в благотворителна кампания на Община Челопеч за набиране на средства за закупуването на кувьоз със собствен щанд. От 2020 г. двете дружества в Челопеч и Крумовград съвместно оказват значителна помощ за обособяването и оборудването на COVID-19 отделение. В края на 2021 г. надградиха условията като закупиха още необходима специализирана апаратура и оборудване за същото отделение.

дейности по проекта

o2020 – ДПМ реагира на спешната нужда на СБАЛАГ „Майчин дом“ от лични предпазни средства и медицинска апаратура,необходима за обособяване на COVID отделение в лечебното заведение.Чрез дарение на 60,000лв. са закупени 1бр. ултразвуков апарат;2бр. инфузионна помпа за реанимация; 2бр. Операционна лампа; 34бр. трислойни костюми o2021 – ДПМ подкрепя СБАЛАГ „Майчин дом“ за оборудване на COVID отделението,като закупува и дарява 3бр. болнично легло; 1бр. кръвно-газов анализатор;3бр. мултипараметърен пациентски монитор;1бр. операционна маса;4бр. фетални/акушерски монитори; 6бр. надоперационни масички на стойност 120,000лв. o2021 – осъществено посещение на ръководството на ДПМ в СБАЛАГ „Майчин дом“ и запознаване с нуждите на отделението отблизо oПредстоящи дейности през 2022 г.: - организиране на профилактични АГ прегледи за служителите на двете дружества на ДПМ; - комуникационна кампания “Добрите КОВИД новини”; До момента комуникационна кампания не е реализирана, тъй като целта на проекта е била изцяло насочена към спасяването на човешки животи по време на пандемия, а не към реклама и медийна популяризация на предоставените безвъзмездни средства от ДПМ в България.

резултати

Благодарение на предоставените средства за закупуване на специализирана апаратура, както и на активните усилия на медицинския екип на първа линия, до декември 2021 г. през отделението са преминали 410 пациентки с COVID-19, от които 380 бременни. За този период в отделението са се родили 106 здрави бебета. Предоставените апаратура и оборудване значително подобряват условията и качеството на работа на медицинския персонал, както и престоя на пациентите в отделението, обособено в преди това неизползвани с години помещения в болницата.