Проект - Жени в лидерството – насърчаване на кариерното развитие на жените в организацията

Компания

БАТ България

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на програмата, която се провежда всяка година, е да инвестира в бъдещото развитие на жените в БАТ и разгръщане на техния потенциал чрез техники и методология за ускорено кариерно развитие. Например, програмата набляга на изграждане на мрежа от контакти, изграждане на собствен „бранд“, осигуряване на между-функционален коучинг за максимално професионално влияние и присъствие, и насърчаване на взимането на решения.

целева група

Програмата е насочена към жените, част от организацията на БАТ, в различен етап на своето кариерно развитие в компанията.

продължителност

Многообразието е друг съществен стълб в корпоративната стратегия на БАТ. В резултат на дългосрочните ни усилия и ангажименти в тази насока, и фокуса ни върху представянето на и ролята на жените в бизнеса, към момента в БАТ България над 50% от водещите мениджърски позиции от различни фурни се заемат от жени. Програмата Жени в лидерството е ключова в тази област, провежда се на годишна база, на няколко фази, и обхваща общо период от 6 месеца.

дейности по проекта

Жени в лидерството е годишна програма за обучение и развитие на таланта при жените в подкрепа на тяхното кариерно развитие. За периода от 6 месеца програмата е разделена на три фази, насочени към различни инструменти за изграждане на план за кариерно развитие, провеждане на групови уъркшопове с коучинг професионалисти, индивидуални обучителни сесии и индивидуални планове за развитие, съобразно програмата.

резултати

Жени в лидерството - в рамките на годишната инициативата само в организацията на БАТ България програмата е премината успешно от 15 жени. Всички те са участвали общо в стотици часове обучения и работни групи, част от програмата. След успешното преминаване на тази програма над 60% от участвалите жени са промотирани в рамките на до една година след провеждането на обучението.