Проект - Повишаване на финансовата грамотност: нови възможности за дигитално банкиране

Компания

Пейсера България АД

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Данните от последното проучване на ОИСР показват, че нивото на базови финансови познания на българите остава ниско, като по-малко от половината от хората (47%) са покрили базовия минимум от верни отговори (5 от 7 въпроса). Дигитализацията на финансовите продукти и услуги, ведно с негативните ефекти от пандемията, обуславя необходимостта от повишаването на финансовата грамотност и запознаването на населението с новите възможности, които могат да оптимизират управлението на паричните средства. Проектът предлага поредица от безплатни обучителни уебинари и офлайн събития, на които запознава аудиторията с нови финтех продукти и услуги, в помощ за управлението както на лични, така и на бизнес сметки. Целта е да представят предимствата, но и рисковете, свързани с новите дигитални услуги.

целева група

Първата таргет аудитория са собствениците на малък и среден бизнес. В България МСП допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през 2018. Te имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на местната икономика. Втората целева група са хора в активна възраст, които искат да се запознаят с различни дигитални решения за управлението на средствата си, интересуват се от инвестиции и др. Третият таргет на проекта са електонните търговци.

продължителност

Проектът е част от стратегията на Paysera България за повишаване на информираността в сферата на дигиталните решения чрез представяне на финтех иновациите и развитието на сектора. Той стартира малко след началото на пандемията и бе провокиран от необходимостта на фирмите да оптимизират разходите си, а онлайн форматът бе най-подходящо решение за дистанционна среща с целевите групи в условията на пандемия.

дейности по проекта

Първият етап включва проучване на добри практики, план за реализиране на проекта, преговори с партньори, подготовка на съдържание и обучителни материали. Темите и въпросите, засегнати по време на събитията, следват някои от приоритетите, заложени в Националната стратегия за финансова грамотност на Република България и Националната стратегия за МСП - подкрепа на бизнеса за прехода към устойчиво развитие и дигитализация и стимулиране на отговорно финансово поведение, което да подпомогне управлението на личните финанси както в условията на икономически подем, така и при възникването на кризисни ситуации. Втората част е популяризирането на събитията. Заедно с участващите партньори използвахме различни канали, за да достигнем до максимално широк кръг от хора - публикации и реклами в социалните мрежи, имейл кампания, директни прозвънявания и др. За всеки уебинар се създава онлайн събитие в системата Paysera Tickets - това позволява да се покаже още една от функционалностите на Paysera още в процеса на комуникацията. Третият етап е анализ на резултатите и обратната връзка от участниците, както и последваща комуникация.

резултати

Изграждането на добра финансова култура е дълъг процес. Създаването на безплатната онлайн поредица е стъпка в тази посока. Тя акцентира върху промените вследствие на ускоряването на дигитализацията на процесите и сериозният ръст на онлайн търговията. Инициативата бе приета добре както от партньорите, така и от участниците. От стартирането ѝ са организирани над 25 уебинара, общият брой на всички участници надхвърля 1000, а видеата са достигнали до приблизително 23 000 души. Екипът на Paysera България получава положителна обратна връзка след всяко събитие и продължава комуникацията с граждани и собственици на бизнеси, които искат да научат повече за новите дигитални решения на пазара. Компанията отчита повишаване на разпознаваемостта както на бранда, така и като цяло на финтех решенията.