Проект - „Нетера: въглеродно неутрална компания“

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на проекта беше до края на 2021 г. Нетера да намали своя въглероден отпечатък до нула, а след това дейността ѝ да започне да оказва положително въздействие върху околната среда, както и да насърчи всички свои служители да живеят и да работят по начин, който максимално да намали личния им въглероден отпечатък.

целева група

Мениджърите и служителите на Нетера и цялата общественост.

продължителност

Проектът е с годишни цели и дългогодишен хоризонт, като за 2021 г. целите бяха изпълнени успешно.

дейности по проекта

С помощта на консултантска компания Нетера измери въглеродния си отпечатък, приложи всички препоръчани мерки и го сведе до нула. Служителите на Нетера се научиха как да оставят минимален въглероден отпечатък и полагаха лични усилия в тази посока през годината по проекта “Кръгла нула”. Служители и партньори на Нетера се включиха в проекта на Гората.бг за засаждане на дървета за ново залесяване на изгоряла гора. Нетера създаде условия за повторно използване, както и за събиране и рециклиране на вече неизползваема техника, батерии, пластмасови изделия, телефони и др. електронни устройства. Нетера подкрепи финансово проекта “Защита местообитанията на редки и защитени птици” на Българско дружество за защита на птиците.

резултати

Проектът постигна целта до края на 2021 г. Нетера да намали своя въглероден отпечатък до нула, а след това дейността ѝ да започне да оказва положително въздействие върху околната среда, както и да насърчи всички свои служители да живеят и да работят по начин, който максимално да намали личния им въглероден отпечатък.