Проект - MyHR

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Като корпорация със съвременен подход и мислене, Heineken решава да създаде платформа, която да реши много от проблемите като: многопластовия административен процес, разделянето на документацията между отделите, физическите срещи в необходимост от подписване на документи и др., и да остави време и усилия за други ежедневни задачи с по-голяма значимост. MyHR е дигитална платформа, която дава възможности и свързва всички служители на Heineken.

целева група

Платформата е насочена изцяло към служителите на корпорацията, а за лансирането й в България целева група са всички служители на ЗАГОРКА АД.

продължителност

От подготовката до самото стартиране на платформата – 3 месеца. Дългорсочното използване на дигиталния MyHR ще се възползват всички служители като се намали времето за администриране на дейности, хартията, както и ще се облекчи достъпа от всяко устройство и място. MyHR дава свободата за управление на активности към отдел Човешки ресурси от едно приложение: актуализация на лични данни, проследяване на кариерния път, наблюдение на резултатите, търсене на обучения.

дейности по проекта

Предизвикателството беше пускането на MyHR не като корпоративна платформа, а като дигитално решение, което ще помогне екипът на ЗАГОРКА да се фокусира върху онова, което е наистина важно, а не върху документация. В 2021 всички се научихме, че няма нищо невъзможно, щом става въпрос да станем дигитални. И сега повече от всякога, когато 90% от срещите са виртуални, изглежда толкова естествено и други от процесите да бъдат такива. За да създадем вълнение използвахме наситена комуникация, но запазихме елемент на изненада. Разкривахме нещо, което наистина ще подпомогне работата на нашите служители, буквално с всяка стъпка. Осигурихме локализирането на платформата да бъде в най-познатия за тях език. За позитивно изживяване разчитахме на разработена навигационна система, както и на имплементирането на бот, който да помогне на колегите в прехода. Искахме подсъзнателно да свържат платформата с успеха, затова позиционирахме посланията си върху стълбите, за да пресъздадем чувството на овластяване. В комуникационната кампания се включиха посланици на платформата, които имаха ролята и да насърчават използването на MyHR, също така и директорския екип, който с личен пример промотира различните фу

резултати

Успехът след откриването на платформата беше неоспорим. 100% от служителите на ЗАГОРКА се регистрираха в платформата още в първата седмица след пускането й. 100% от тях провериха профила си с лична информация. 100% преминаха успешно вътрешни курсове в нашата онлайн библиотека. Добрите резултати от лансирането на платформата отреди челно място в страните от групата на HEINEKEN в Европа. Нов начин на работа, който превръща ЗАГОРКА в една модерна компания с дигитализирани и опростени процеси за управление на хората, където всеки служител има възможността да поеме своето бъдеще в ХАЙНЕКЕН в собствените си ръце. Хората в ЗАГОРКА, част от семейството на Heineken, са част от позитивна промяна към оптимизиране на процесите, намаляване на хартията и насърчаване на дигиталната култура.