Проект - С две сърца за нашите деца

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Цел на проекта е подкрепа на каузата за "Превенция на изоставяне на бебета и малки деца" на фондация "За нашите деца". Според данни на фондацията, твърде голям брой родители са изправени пред дилемата дали да се разделят със своето дете още в родилното отделение. Сред основните причини са: бедност (75%), липса на подкрепа (48%), лоши битови условия (65%), умствени и психични затруднения (33%). По информация на НСИ само през 2020 г. в социални домове са били настанени 408 деца. Именно заради тази статистика се припознахме в тяхната кауза - изграждането на подкрепяща мрежа около семействата, при които има риск да изоставят децата си. Важен елемент от нашата работа е не само да предоставим средства за каузата, но и да дадем гласност на този проблем посредством различни комуникационни канали

целева група

Проектът е в полза на фондация "За нашите деца", които на свой ред подкрепят семейства и деца в риск. Техните ключови подходи са: активна социална работа, психологическа подкрепа и мобилизиране на различни специалисти около всяко дете. По този начин помагат на семействата да излязат от ситуация на уязвимост и да се справят с трудностите - били те материални или психологически. Крайната цел е детето да живее в сигурна и защитена среда, а семейството да получава подкрепа, за да гарантира това.

продължителност

Проектът стартира през септември 2020-та година и е част от цялостната политика на компанията за социално-отговорен бизнес. Това е и най-мащабното ни сътрудничество до момента, което продължава и през 2022 година. В проекта участват 4 продукта с марката Допелхерц, насочени към деца и майки: Допелхерц Актив Мама, Допелхерц Имуно за деца, Допелхерц Витамини А-Я сироп за деца и Допелхерц Пробиотик Желирани мечета за деца.

дейности по проекта

Популяризирането на каузата се осъществява по следните канали: чрез опаковките на четирите продукта Допелхерц, участващи в проекта с поставяне на специално изработен комуникационен материал, прикрепен към продуктите; различни POS материали, печатна реклама в изданията на аптеките, печатна реклама в списания, онлайн реклама - банери, статии, сътрудничество с инфлуенсъри, е-mail бюлетини, кампании в социални мрежи - Фейсбук и Инстаграм, по време на специализирани и потребителски събития. В рамките на първата година от сътрудничеството дарихме 32000 лева и така помогнахме на 20 деца и техните семейства в трудна ситуация, изграждайки подкрепяща мрежа около тях, за да не допуснем да бъдат изоставени и да предотвратим рискове за здравето и живота на децата. За периода януари-юни 2021 г. с наша подкрепа и подкрепата на други партньори фондацията е подпомогнала 1339 деца, семейства и участници в обучения, сред които: 12 деца са спасени от изоставяне в родилните отделения; помогнала е на 162 деца и семейства да останат заедно в сигурна семейна среда; 51 семейства с малки деца са получили спешна семейна подкрепа.

резултати

Освен чисто финансовата подкрепа, която от Куайсер Фарма България осигурихме на фондацията през 2021, по-важното е, че благодарение на интензивното комуникиране на проблема, каузата, сътрудничеството и проекта като цяло в различни комуникационни канали: - достигнахме до огромен брой нови хора, които до този момент не бяха запознати със статистиките и причините за изоставянето на бебета и малки деца в България, какъв сериозен проблем е това за страната ни и колко много български деца живеят в риск - част от инфлуенсърите, с които работим по този проект прегърнаха мисията на фондацията и започнаха директно сътрудничество с тях и по други проекти и каузи; - индиректно привлякохме нови за фондацията корпоративни партньори, които стартираха сътрудничество с фондацията - вдъхновихме екипа си