Проект - HP Inc. Bulgaria "Evolving every day"

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

"В свят, който се разраства и развива всеки ден инициативата на HP Inc. България "Evolving Every Day" е предназначена да повиши уменията, опита и знанията, които имат нашите служители, както и цялостното им благосъстояние и работна среда. Проектът предлага решение чрез разнообразни инвестиции към подобряване на работната среда на служителите за постигане на високо качество на техните условия на труд и благосъстояние. Освен това проектът е насочен към разработването и изпълнението на обучения, работни срещи и програми за развитие, които са предназначени да помогнат на служителите да подобрят знанията и уменията си въз основа на най-новите тенденции във всяка съответна област на развитие.''

целева група

Полза от проекта имат всички служители на Ейч Пи Инк България.

продължителност

HP Inc. Bulgaria Еvolving every day е част от единия от стълбовете на КСО политиката на НР - 'People' (останалите два са 'Planet' и Community). В този стълб, КСО стратегията на НР е да създадем култура на многообразие, участие и приобщаване. Както и да осигурим изграждане на уменията, експертните познания, компетенции и възможности на служителите на HP с програми за изграждане на умения и благосъстояние. За целите на номинацията ще се фокусираме най-вече върху резултатите от последната година.

дейности по проекта

"Основните проектни дейности, които направихме през ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, са: - Осигурихме възможност на нашите служители да закупят офис оборудване и да получават месечно интерет възстановяване, за да подобрят качеството на домашния си офис и условията си на труд. -Организирахме шест ускорени програми за управление на проекти (PMP) за повече от 300 служители. -Раздадохме над 200 билета за конференции и събития за професионално развитие. -Организирахме интензивна програма за развитие на лидерството "" Всеки е Лидер"" за 25 служители. -Организирахме Lean Six Sigma обучения за повече от 60 души. -Организирахме workshops за устойчивост в сътрудничество със Софийски университет за ~20 служители. - Организирахме повече от 30 виртуални събития за всички наши служители, свързани с професионално и персонално развитие. -HP Inc. Bulgaria Shadowing Program- 3-месечна програма, при която се обменя опит от различни екипи и вътрешни организации за подобряване на знанията."

резултати

Благодарение на"Еvolving every day", за една година ние: -Подобрихме условията на труд на нашите служители, предоставяйки възможност за закупуване на офис оборудване и получаване на месечни интернет възстановяване. -Инвестирани ~ 500 доброволчески часа за развитието на служителите еквивалентни на ~ 50000 лева (според ставка, изчислена от HP Foundation за България). -Предоставихме възможности за повишаване на уменията и непрекъснато обучение за нашите колеги, предоставяйки повече от 200 билета за професионални събития. -Създадохме общност от лидери в нашия сайт с програма“Всеки е лидер“. -Подобрхме знанията на колеги, като организирахме повече от 30 виртуални обучения, свързани с Управление на проекти, Персонално брандиране, Решаване на проблеми, Кариерно развитие, Комуникация, и други