Проект - ПРОФЕСИЯ dm ДРОГЕРИСТ

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Популяризиране и утвърждаване на професия дрогерист в България dm дрогеристът е експерт и работи в сферата на дрогерийните стоки. Той е компетентен, познава съставките на продуктите, билките и химичните процеси, разбира от наука за храненето и козметика и прилага всички тези знания, консултирайки клиентите. Нашата цел е разделена в две посоки. Първата е свързана с образование на ученици. От 11.2019г професията е приета официално и в България под името Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия. Обучението по тази професия е за ученици от 8ми до 12ти клас в професионални гимназии. Втората ни цел е свързана с вътрешен едногодишен курс по професията за наши служители, които се превръщат в експерти относно асортимента ни от 16 000 артикула.

целева група

1. Ученици в 7и клас, които имат интерес по химия, биология, ботаника, хранене, козметика и икономика и на които им предстои да кандидатстват. Обучението по тази професия е за ученици от 8ми до 12ти клас в професионални гимназии, дуална форма на обучение. 2. Служители, които също имат подобни интереси, лоялни са към dm и искат да се развиват в компанията. Курсът за тях е с продължителност една година с целодневни лекции по определен график.

продължителност

1. Ученици – от 8и до 12и клас в гимназии – 5 години 2. Служители – вътрешен едногодишен курс

дейности по проекта

Ученици: За да имаме пълни паралелки с ученици ние инвестираме много ресурси в организиране на рекламна кампания за план-прием на ученици. За втора поредна година планираме кампании в социалните мрежи и различни локални активности. Също така, участваме в образователния процес като изнасяме лекции, даваме безплатни учебници, посещения на ученици в компанията и още много. Надяваме се, че за следващата учебна година ще успеем да сформираме още четири паралелки в четири града в България – София, Варна, Плевен и Димитровград. Служители: Ние организираме административно проекта, правим селекцията на участниците, подпомагаме гимназиите с безплатни учебници и други полезни материали. Предоставяме безплатно участие за курсистите в обучението. Също така, организираме допълнителни активности като например модули по козметика, ботаника, билкови излети. Разбира се, част от нашите дейности е да оценяваме качеството на обучението и да го подобряваме.

резултати

Ученици: От учебната 2020/2021 година стартирахме с паралелка по тази професия във Варна (ПГХХВТ „Д. И. Менделеев“), а от 2021/2022 година и в гр. Плевен (ПГХХВТ „Д. И. Менделеев“). Служители: До момента са обучени 108 служители, а 20 нови курсисти се обучават в момента. Участниците са предимно колеги от магазините, но всички останали заинтересовани също са добре дошли да участват. След обучението, дипломираните дрогеристи участват в уъркшопи и обучения, но вече като обучители. Така те не просто разпространяват своите знания, но също така се развиват като обучители и говорители и придобиват повече увереност. В dm, това е нашият начин „да се учим един от друг“, което е и наш основен принцип.