Проект - „Подадена ръка за младите български творци“

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът е създаден с благотворителна цел с мисията: - Да популяризира българското съвременно графично изкуство. - Да стимулира младите графици в работата им с класически графични техники. - Да осигури финансова подкрепа за младите графици в изключително труден период на пандемия. - Да осигури възможност за творческа изява и признание за младите творци – както самостоятелно, така и заедно с утвърдени автори. - Да докаже, че компании като БУЛМАР МЛ, работещи в областта на медицината, могат да са водещи в проекти, свързани с културата . - Да мотивира служителите на БУЛМАР МЛ, че чрез тяхната работа в името на подобряване здравеопазването в България, подкрепят и млади творци.

целева група

Проектът е насочен към младите творци графици. Освен финансова подкрепа, се осигурява възможност за придобиване опит от известни творци, запознаване с нови техники, популяризиране на младите творци в България и чужбина чрез участие в международни конкурси и работни срещи.

продължителност

Проектът се реализира чрез провеждане на конкурси на всеки две години. Досега са се провели 3 издания – през 2017, 2019 и 2021 година, завършващи с изложба на всички номинирани автори в галерия „Средец“ към Министерството на културата в София.

дейности по проекта

Опитът показва, че голям брой млади графици кандидатстват за тази престижна награда (досега над 100). Отворената покана за кандидатстване се обявява в медиите и социалните мрежи около 2 месеца преди финалната изложба. След приключването на кандидатстването се събира жури, което отсява най-стойностните кандидатури, номинациите и печелившите. Техните творби се представят на финалната изложба в галерия „Средец“ към Министерство на културата, където се обявяват номинираните и тримата печеливши. Журито се състои от изявени български графици, изкуствоведи и културни дейци. Като: Захари Каменов, Онник Каранфилян, Людмил Георгиев, Емануела Ковач, Бранко Николов, Васил Колев – Vassillo, изкуствоведите Аделина Филева и Пламен Петров. Специални членове на журито са били и преподавателят по графика в Академия „Брера“ в Милано – проф. Алберто Балети и директорът на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ при Министерство на културата – г-жа Екатерина Джумалиева. Като част от конкурсната програма се създаде и платформа за обучение за запознаване на младите творци с нови тенденции и методики в графиката с участието на утвърдени графици с голям опит.

резултати

От 2017 г. насам конкурсът съумя да изгради ролята си на стимулираща инициатива за младото поколение български графици – чрез професионалната и финансовата подкрепа, които предоставя. Също така възможността за изява пред престижно жури, както и пред разнообразни публики чрез финалните изложби, е ключов мотивиращ подтик за активност и постоянство в творческия процес. По мнението на утвърдени изкуствоведи (като проф. Аксиния Джурова) все по-осезаеми стават качеството и професионализмът в творческия подход на кандидатстващите за „Националния конкурс за графика“. Проектът доказва на обществото, че водещ принцип и мотивация за фирмата БУЛМАР МЛ е възможността да се инвестира в изкуство, което, особено във време на пандемия, е духовна сила за обществото.