Проект - За по-добро здравеопазване и грижа за хората

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът се фокусира върху две основни области: 1. Здравеопазване – подкрепа за обновяване в акушер-гинекологичните отделения в болниците в Габрово и Севлиево, закупуване на съвременна апаратура. 2. Създаване на дневен център за хората с двойно сензорни увреждания в Област Габрово.

целева група

1. Пациентите се лекуват при благоприятни условия и с надеждна апаратура в болничните заведения, а лекарите извършват своята работа в добри условия на работа. 2. От „помещение на ужасите“ в приветлив дневен център за 50 души с двойно сензорни увреждания в Област Габрово.

продължителност

Надграждането в областта на здравеопазването е продължение на 30-годишен ангажимент на компанията. Изграждането на дневния център за хората с двойно сензорни увреждания продължи от април до декември.

дейности по проекта

1. За по-добро здравеопазване – съвместно с болниците са идентифицирани важните инвестиционни проекти:  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – закупуване на колоноскоп и ортопедична техника (септември 2021), ремонт на АГ отделението (открито 21.01.22);  МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – ремонт на операционната в АГ отделението (откриване на 21.01.22) и изрисуване в залата за изписване на бебета, закупуване на ехокардиограф за „Терапевтично отделение“ (юли); вентилационна система в „Хирургия“.  Медицински център 1 – ехограф (август).  Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести - ЕКГ апарат, стойки за банки, кислородни концентратори, венескоп, малка кислородна бутилка, лабораторен апарат за изследване на Д-димер (закупени декември, очаква се доставка). 2. Цялостен ремонт на дневния център на сляпо-глухите – април – декември 2021. Подробна информация за дейностите е публикувана в регионалните издания: в. Росица, в. 100 вести, Севлиево онлайн, gabrovonews, gabrovo daily, постигнат е голям вирусен ефект чрез фейсбук публикации и споделяния. Позитивен отзвук с най-малко 40 000 прочитания.

резултати

Превърнахме „помещението на ужасите“, наречено в репортаж на Патарински, в приветливо място за интеграция и обучение на 50 души с двойно сензорни увреждания в Област Габрово. С новата апаратура лекарите правят по-точна диагностика на заболяванията и достъпно лечението за всички пациенти в Област Габрово.