Проект - За нашата природа

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Мисията на проекта „За нашата природа“ е консервация пчелната популация и диви животни у нас и запазване на биоразнообразието. С целево финансиране да осигурим необходимото лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни и да подпомогнем увеличаването на пчелните семейства, за да запазим баланса в околната среда. Без пчелари пчелите изчезват и най-добрият начин да се грижим за тях като подкрепяме техните пазители.

целева група

Директна целева група: пчели (над 700000), диви животни (мин. 3000 годишно), редки и изчезващи видове в цялата страна, в помощ на природата и хората, вкл. тези на първа линия, които полагат грижи за околната среда: биолози, ветеринари, пчелари от различни региони в България.

продължителност

Вече 7 години „Околна среда” е една от приоритетните ни области в КСО политиката ни. Дейностите по проект „За нашата природа” се реализират за първи път през 2019, когато започва консервацията на местообитания на диви птици и градското пчеларство в Музея на пчелата в София.

дейности по проекта

Проектът “За нашата природа” включи дейности през цялата година: дарителски, доброволчески, организационни, комуникационни. Водени от любовта си към животните и с грижа за околната среда, във виртуален маратон се включиха над 800 доброволци, които изминаха 60000 км само за 14 дни, осигурявайки чрез компанията закупуването на „дива“ линейка за пострадали животни. Доброволствахме на място при осиновения, през 2020, кошер в Свиленград. Увеличихме с 3 осиновените кошери и закупихме подаръци с кауза за външни партньори - над 100 с близо 2 кг пчелни продукти всеки, като подкрепа за малките производители и популяризиране на проекта. Редовно доброволчество случваме и в Музея на пчелата, където облагородяваме средата и споделяме за ползите от градското пчеларство. Подкрепихме 4 семейства с деца от ромската общност в с.Джурово, да станат пчелари, осигурявайки 6 кошера и менторска програма, включвайки и участие във фермерски фестивал. Активна комуникация от страна на партньорите ни и нас.

резултати

Дивата линейка даде възможност за мащабиране дейностите и участие на повече доброволци, гарантирайки навременно пренасяне на храна, транспортиране на изчезващи видове и спасяване на над 3000 бедстващи диви животни ежегодно. Закрилата на пчелите допринася за опрашването на над 100 вида важни за природа ни растения, в т.ч. голяма част от плодовете и зеленчуците, билки и подправки, но също и фуража, с който храним селскостопанските животни. „Спасените“ от нас пчели опрашват близо милиард цветове.