Проект - Партньорство с фондация „Културни перспективи“: Изграждане на дигитална платформа, Дарение и про-боно труд в подкрепа на националната стипендия, Създаване на възможности за реализация на младите артисти и развитие на талантите в собствените екипи

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Технологичният център на Аксенчър у нас обединява усилия с фондация „Културни перспективи“ за изграждането на дигиталната платформа „Културама“ за комуникация и кандидатстване за Национална стипендия „С усилия към звездите“. Партньорството цели да: - Подобри осведомеността за възможностите на млади таланти, мотивирани да се развиват в сферата на изкуството; - Създаде перспектива за видимост и реализация на отличените артисти и по-широкото им представяне в обществото. Заедно с подкрепата на сектора на културата, чрез своята социално отговорна кампания Технологичният център инвестира и в развитието на младшите специалисти в собствените си екипи, с цел както да разшири техните знания и умения, така и да повиши тяхната мотивация и да развие гражданската и личностната им позиция.

целева група

Таргет аудиторията на платформата и Стипендията обединява млади артисти в пет области на изкуството – визуални изкуства, музика, литература, танц, театър/ пърформанс. Те са български граждани, на възраст до 30 години, мотивирани да се развиват в избраната сфера, като артисти. Целева група на проекта са и младши специалисти в екипите на Технологичния център, които притежават нужните компетенции за работа по проектните дейности. Компанията инвестира в утвърждаване на тяхното развитие и мотивация.

продължителност

Тазгодишното издание на конкурса обхваща няколко фази: кандидатстване на стипендиантите; селекция и оценка на кандидатурите; обявяване на победителите (с обща продължителност 4 месеца) и изпълнение на проекта, финансиран със стипендията, в рамките на една година. Участието на Технологичния център е съсредоточено най-вече в 2 от тях – подготвителна фаза, чрез разработване и тестване на платформата, и изпълнението на проекта, включително и в оказване на последваща подкрепа на отличените артисти.

дейности по проекта

Участието на Технологичния център в проекта стартира с разработването на изцяло нова дигитална платформа, в която протича кандидатстването за конкурса. Тази година са подадени близо 400 проекта. Отличените 5 се избират от експертно жури в сферата на изкуството и културата и получават стипендия в размер до 5000 лв., която покрива разходи по реализация на проекта/ образователна или друга подходяща инициатива и 1-годишна менторска подкрепа за развитие на творческия път. От началото на м. февруари ще започне същинско изпълнение на печелившите проекти. Партньорите съдействат за придаването на видимост и създаването на контактна мрежа на артистите. Фондацията провежда регулярни консултации с мениджърския екип на Технологичния център, които касаят оптимизация на ресурсите по поддръжка на платформата. Като част от съвместното партньорство, са направени и първи стъпки по планирането на следващото издание на проекта. Те включват утвърждаване на стипендия за digital art, с приложение в проекти на компанията; надграждане на платформата, преминавайки и във фестивална сцена в градска среда, с възможност за колаборация с международни изпълнители в образователни инициативи/ творчески колаборации

резултати

По 1 артист от всяка от 5-те сфери на изкуството ще получи финансова подкрепа. Всички те ще: - Преминат през серия от разнообразни образователни дейности в менторската програма и утвърдят регулярните си онлайн изяви; - Разполагат с персонална контактна мрежа, която включва и международни изпълнители. Служителите, ангажирани в участие от страна на Аксенчър, са по-мотивирани и удовлетворени, тъй като както те са развили своите компетенции, така и са помогнали на други таланти да се реализират успешно в желаната сфера. Планираното развитие на платформата с участие на Технологичния център в следващо издание на проекта ще съдейства за развитие на образователните дейности в изпълнението, ще придаде повече прозрачност пред обществото и ще съдейства за привличане на нови дългосрочни съмишлен