Проект - Път за дамите

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

Предоставяне на информация за естеството на работата при отчитане на спецификите за жените-шофьори;Ангажиране на жени шофьори като ментори в открита комуникация и директно споделяне на опит със заинтересованите;Популяризиране на успешни истории;Предоставяне на допълнителна подкрепа и частично финансиране за придобиването на необходимото свидетелство за правоуправление, както и допълнително практическо обучение и възможност за стаж и постоянна работа в Transpress;Ангажиране на общността на професионалните шофьори у нас с темата и осигуряване на положителна нагласа и добра колегиална среда за приемането на жени в професията;Споделяне на добрия пример с други транспортни компании в България с цел разширяване на обхвата;Привличане на внимание и подкрепа от широката общественост към темата

целева група

Жени, които търсят възможности за кариерно ориентиране и професионална реализация Представители на професионалната общност на шофьорите, които биха действали като “агенти на промяната”(напр. шофьори, които биха привлекли партньорките си и др. близки към професията Професионалната общност за създаване на благоприятна среда за жените Транспортен бизнес в търсене на съмишленици и разширяване на обхвата Широка общественост за повишаване на информираността, привличане на интерес и подкрепяща сред

продължителност

Кампанията стартира символично на 8 март 2021 година и продължава да е отворена. До момента са получени запитвания от над 100 кандидатки, които са преминали през първата фаза на кариерно ориентиране. До финалната фаза на програмата са достигнали 12 кандидатки, които са назначени на постоянен договор в TRANSPRESS. Една от най-важните ценности на компанията ни е вярата в хората - служителите, клиентите и партньорите и тази кампания е присърце за компанията.

дейности по проекта

В първата фаза на инициативата е проведено проучване на нагласите сред професионалната общност на шофьорите у нас. Осигурено е високо ниво на подкрепа сред професионалната общност на шофьорите. Продевена от TRANSPRESS анкета с 1600 респонденти показва, че над 90% оценяват професията като подходяща за дамите. Под 10% от участниците в проучването са на обратното мнение, като според болшинството от тях проблемът не е в липсата на качества, а в трудните условия и съществуващите рискове на пътя. Половината от анкетираните са категорични, че професионалните умения не зависят от пола, а една трета дори допускат възможността жените да бъдат по-добри шофьори от някои мъже.Направено е допълнително проучване на актуалната ситуация в други държави и на добрите примери за подобни кампании. Извършено е стратегическото планиране и осигуряването на менторите и посланиците на инициативата, а след това е проведена и мащабна информационна кампания чрез медиите, социалните мрежи и комуникационни канали на партньорите. Създадена е необходимата организация за регистрация и работа със заинтересованите, провеждане на последващи обучения, стаж и трайни назначения на жени професионални-шофьори в TRANSPRESS.

резултати

• Осигурено е високо ниво на информираност, както на директните целеви аудитории, така и на широката общественост с близо 40 публикации и репортажи в български медии. • Ангажирани като ментори в програмата са 3 жени-шофьори • Получени са запитвания от над 100 кандидатки, които са преминали през първата фаза на кариерно ориентиране • До финалната фаза на програмата са достигнали 12 кандидатки, които са назначени на постоянен договор в TRANSPRESS • Инициативата получава положителен отзвук от транспортния бранш в България и е отличена с награди