Проект - Многообразие на работното място

Компания

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

За Нестле в глобален мащаб и в България многообразието на работното място е ежедневие. Ние уважаваме и насърчаваме уникалността и потенциала без значение от раса, пол, култура, сексуална ориентация или увреждане. Многообразието и приемането на различията за нас е дългогодишен приоритет и в България сме предприели редица конкретни практики, целящи да засилят културата на приемането на различията, а именно: Баланс по отношение на половете на нашите служители, Политика за Родителството, Неутралност по отношение на половете, Единни принципи при определяне на заплащането, Гъвкавост на работното време.

целева група

Културата, подкрепяща многообразието и подкрепяща приемането на различията касае всички служители, обществото и консуматорите на иновациите на Нестле. Ние изграждаме култура на многообразието посредством подкрепата на различията на нашите служители, отворени сме към всички в нашите взаимодействия с обществото и партньорите ни, взимаме предвид потребностите на многообразни консуматорски групи при иновациите си.

продължителност

Културата на Нестле по отношение на многообразие е дълбоко залегнала в нашите устои. Различни проекти, насърчаващи конкретни поведенчески модели са въвеждани поетапно в годините. Последните проекти, внедрени в България са: Равно заплащане (процес, който оценява представянето и това е основа за определяне на заплащането), Стаи за майки кърмачки за работни помещения с над 50 служителя. През 2021 беше създадена и политика за гъвкаво работно време във Югоизточен пазар, част от който е и България, пр

дейности по проекта

Инструментите, които поддържат културата на служителите са: Корпоративни бизнес принципи, политики и процедури, Обучения за новопостъпили служители, Комуникация във корпоративни социални канали Workplace и официалните сайтове www.nestle.bg и www.nestle.com Дейностите по отношение на последната процедура за Гъвкаво работно време включват, оценка на нагласите на служителите, оценка на конкурентната среда, изготвяне на процедура и съгласуване с локалните екипи в 9те географии на Югоизточен пазар и комуникацията и до служителите посредством всички канали на комуникация в компанията, включително лансиращо събитие и посланници сред служителите ни

резултати

 Баланс по отношение на половете на нашите служители • 54% на жените в управлението на Нестле България, спрямо средно за групата 30% • Съотношение на половете в Нестле България 64% жени / 36% мъже  Политика за Родителството, внедрена на 100%  Неутралност по отношение на половете, внедрени 100%  Единни принципи при определяне на заплащането, внедрени 100%  Гъвкавост на работното време, внедрени 100%