Проект - Озонаторна система за пречистване на въздуха

Компания

Bulmarket Group

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Изграждането на цялостна система в производствената база на „Олео протеин“ – част от Групата Булмаркет- цели да намери дълготрайно и качествено решение за озониране и пречистване на въздуха. Ограничаването на всякакво въздействие върху показателите на въздуха, било то и безвредно, е от съществено значение за мениджмънта на компанията. Премахването на безвредните ароматни образувания от преработката на био суровини подобрява качествата на въздуха в района и средата за работа на служителите.

целева група

Инсталирането на специална система за озониране цели подобряването на въздуха в цели район, в който се намира производството на „Олео Протеин“. Важни целеви групи са не само служителите на компанията, но и всички живущи в близост до нейните промишлени съоръжения.

продължителност

Проучванията и за различните възможности отне 5 месеца,а изработката на персонализиран проектза специфичните нужди на производството -още 5. Озонаторът вече е инсталиран, в експлоатация от Октомври 2021г. Той е дългосрочна инвестиция на Групата Булмаркет и е само част от стратегията на компанията за екологично и социално устойчиво управление. Цялостната политика за социална отговорност на Групата Булмаркет е пряко свързана с всестранно опазване на околната среда чрез операциите на организацията.

дейности по проекта

През 2020 г. компанията се занимава с проучвания за намиране на най-доброто технологично решение за ограничаване на безвредното влияние върху въздуха при производствените дейности. През 2021 г. е поръчан генератор от турския производител TEKNOZONE, който е с капацитет за отделяне на озон 1000gr/h. За успешното внедряване на технологията от екипа на компанията са упълномощени строителни дейности – проект на помещение и изграждане, закупуване на реактор, тръбопроводи, изсушител за въздух и други дейности за въвеждане в експлоатация. Системата за озониране на Групата Булмаркет е технологично решение за подобряване на качеството на въздуха около производствената база на компанията. Тя е високоефективна, отделя непрекъснато и солидно озон, а влиянието върху средата вече е факт. Внедряването на озонатор намалява изтичането на миризма в атмосферата с над 90%.

резултати

Озонът е газ, който пречиства въздуха по естествен начин, като не оставя никакви вредни частици или влияния. Инсталирания генератор на озон премахва успешно ароматите образувани при изпичането на зърното и тези при охлаждане на експелера, но не са опасни за човешкото здраве. Към системата има уред, който измерва в реално време нивото на озона и това позволява постоянен мониторинг и управление на процеса. Месеци след пускането на системата в експлоатация на територията на производствената база не се регистрират никакви неприятни ароматни образувания.