Проект - Научнопопулярен допълнителен ТВ пакет “Глобус” на Булсатком подкрепя каузата на “Заедно в час”

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Пандемията Ковид-19 изправи човечеството пред обща, безпрецедентна криза. Няма сфера от живота ни, която да е останала незасегната от вируса, в т. ч. и образователната система, която успя да се адаптира към новите условия. Дистанционното обучение се разви бързо и бе прието като възможна алтернатива. Тази необходимост и липсата на жив контакт в училище предизвикаха размисли за възможностите на телевизията като средство за обучение. Анализът на ситуацията ни помогна да превърнем телевизията в инструмент за подкрепа на обучението не само в ситуация на пандемия. Осигурявайки достъп до висококачествени документални и природонаучни филми с пакета “Глобус”, Булсатком даде възможност на своите клиенти да подкрепят работата на фондация “Заедно в час” за подобряване на българското образование.

целева група

Благодарение на качественото съдържание на пакета “Глобус” пряка полза имат учениците. Предложените научнопопулярни предавания са добро допълнение към учебната програма и подкрепят развитието на знания и умения в учениците отвъд класната стая. Втората пряка полза е подкрепата на каузата на “Заедно в час” с дарение от 0.50 лв. от всеки месечен пакет. По този начин Булсатком дари над 45000 лв за обучение и подкрепа на участниците в тяхната програма “Нов път в преподаването”.

продължителност

Телевизията е една от най-влиятелните медии в света. И днес, в ерата на интернет, тя задържа вниманието на деца и възрастни. В Булсатком вярваме, че успехът на проекта от последната 1 година и все по-голямата му разпознаваемост ще доведат до още по-голямото му разгръщане през 2022 с нови проекти като част от партньорството между двете организации. От декември 2020 успяхме да ангажираме над 100 000 клиенти от цялата страна, а информацията за кампанията достигна до над 600 000 хиляди българи.

дейности по проекта

Булсатком подбра едни от най-добрите научно-популярни и исторически канали (Love Nature HD, Love Nature 4K ULTRA HD (само за IPTV), Travel ХP, The World и H2), които в тази комбинация могат да бъдат гледани само в допълнителния пакет “Глобус” . Цената му за клиентите е 2 лв. на месец, като една четвърт от сумата се дарява в подкрепа на фондация “Заедно в час”. Инициативата, която продължава вече повече от година, събра сума от над 45 000 лв и над 90 000 активни пакета в страната към края на 2021. Благодарение на ангажираността на клиентите на Булсатком, част от дейността по обучение и подкрепа на участниците в програмите на фондация “Заедно в час” ще бъде подкрепена и през 2022. Основните целеви групи (цели семейства, ученици, родители, учители) се достигат чрез различни маркетингови канали - офиси на Булсатком (226 офиса в страната), официални сайтове и социални медии - Bulsatcom (страница във Facebook достигаща до 26 000 души) и фондация “Заедно в час” (страница във Фейсбук достигаща над 46 000 души), множество публикации в медиите , споделяне на информация за партньорството в бюлетини за учители (над 17 000 души) и над 600 000 клиенти на оператора.

резултати

Обратната връзка от учители, използвали пакетът “Глобус” и неговите канали споделят, че предаванията са подходящи за използване на проектно базирано обучение/ визуализации на наученото, създаване на междупредметни връзки (като история и география), както и биха могли да се използват за подход, в който се интегрира учебното съдържание с визуалните стимули. Освен чисто теоретично и отчасти практически насочено, даденото знание би могло да премине и през визуализация, която би била плюс в обучението на учениците. Възможно е също учителите да провокират дискусии върху тези предавания с ученици, за да ги стимулират да се насочват към полезната и градивна информация, налична в телевизора, а не основно в забавления.