Проект - Академия за иновации

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Академия за иновации е най-голямото публично-частно образователно партньорство в страната между организации от частния, академичния, публичния и НПО сектори. Проектът развива предприемачески умения на студенти и финансира техните първи бизнес идеи. Стартира през 2014 година в партньорство с 1 университет в столицата на България, София, а през 2021 г. е с национален мащаб, в партньорство с повече от 14 университети и обучителни центрове През 2021 се реализира вече за осма поредна година под формата на хакатон, в който български студенти създават първите си бизнес проекти и прототипи. Основната цел на Академия за иновации е да се превърне в изнесен център за споделено знание между университетите в България по модела на иновационните центрове на университетите от бръшляновата лига.

целева група

Целева група за този наш проект са всички студенти от университетите в България. Достигаме годишно до около 600 студента, основно чрез университетите, в които те се обучават.

продължителност

Проектът ни стартира през 2014 година в партньорство с 1 университет в столицата на България, София, а през 2021 г. е с национален мащаб, в партньорство с повече от 14 университети и обучителни центрове През 2021 се реализира вече за осма поредна година под формата на хакатон, в който български студенти създават първите си бизнес проекти и прототипи. Академията за Иновации се подкрепя от представителството на Европейската Комисия в България, Европейска Инвестиционна Банка и Столична Община.

дейности по проекта

1. Анонсиране на проекта 2. Събиране на кандидатури, които отговарят на изискванията на проекта - от отбори с общо над 600 студента 3. Еднодневно събитие под формата на лекции 4. Журиране на идеите на отборите и награждаване

резултати

Бяха изъчени победители: 1во място: Отбор Vendy+ предлага лесен достъп до санитарни принадлежности и предпазни средства чрез създаване на вендинг машини. Стреми се да допринесе и за подобряване на сексуалното образование и възпитание в България за юноши. 2ро място: Отбор Wind of Change - Проектът насочва вниманието към проблемът с намирането на работно място чрез своя платформа. Цели създаването на общност, чрез която младежи да обменят опит помежду си и да учат важни знания за своето кариерно развитие. 3то място: Отбор Bumbam - дава шанс на всеки собственик на открито пространство или заден двор да го отдаде под наем на свободомислещи амбициозни млади хора.