Проект - Приобщаващите общества са по-добри за света и по-добри за бизнеса

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Първоначалната цел на проекта, която вече е изпълнена, беше да се създаде център за развитие на хора с различни възможности, където да се работи върху тяхното приобщаване и пълноценно развитие. Освен изграждане на център, проектът и партньорството ни с JAMBA имат дългосрочна цел, която цели промяна в нагласите от страна на работодателя към хората с увреждания, както и обратното. Тази дългосрочна цел се следва с организирането на много и различни дейности - социални и културни събития, работилници и безплатни обучения. За тази година сме заложили проекти, които ще бъдат полезни в като в социален, така и в бизнес аспект на JAMBA. Смятаме, че устойчивото партньорство е най-смислената подкрепа, която бизнесът може да оказва на организации като JAMBA.

целева група

Проектът е извън пределите на JTI България. JAMBA се фокусира върху помощ за хора с увреждания, които имат нужда от съдействие, за да се реализират на пазара на труда. Смятаме, че тази целева група не получава достатъчно внимание и подкрепа и затова решихме да подкрепим създаването на "Адаптиран кариерен център за младежи с различни възможности", който към момента е обучил над 600 души, а пазара на труда са реализирани 320. Това е единственият по рода си център за хора с такива потребности у нас

продължителност

Проектът се подкрепя от JTI България вече две поредни години. Проектът стартира с финансово дарение към организацията. Тя беше започнала да събира средства за построяването на кариерен център, но успя да се развие и като още по-мащабен, дългосрочен проект, който има за цел да промени средата и да окаже подкрепа на хората с увреждания в натрупването на опит в различни професионални сфери чрез обучения и стажове. Като следваща стъпка са планувани съвместни събития и обучения.

дейности по проекта

Дейностите по проекта: - финансово дарение - дарение на техническо оборудване, отговарящо на нуждите - дарение на обзавеждане, отговарящо на нуждите на центъра - участие в събития от страна на мениджмънт екипа на JTI с цел популяризиране на JAMBA - публикации за партньорството на JTI и JAMBA с цел популяризиране на JAMBA - закупуване и популяризация на продукти, изработени от екипа на JAMBA Бъдещи дейности по проекта: - участие на служители на JTI в менторинг програма, създадена от JAMBA - закупуване на продукти, изработени от JAMBA - закупуване на обучения за хората с увреждания - участия в събития на JAMBA

резултати

Проектът създаде среда за развитие на хора с увреждания, която до този момент липсваше. Наличието на този център даде възможност на таззи група от хора да има свое собствено място, където те се чувстват комфортно, значими, където знаят, че могат да получат умения, знания, подкрепа, посока за развитие. Доказателствата за тази промяна са физически - центърът е факт и подпомага хората в проце са на търсене на работа но най-значимата промяна е усещането и познанието, което гостите на това място могат да изпитат, когато са там. Центърът е точка за контакт за хората с различни възможности и бизнеса. В ежедневието си не много често общуваме с тях, а чрез центъра научихме, че не трябва да си поставяме бариери. Учим жестове, подаряваме и получаваме усмивки, и това ни приобщава.