Проект - Лидл България: Топ работодател

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

За Лидл България да бъде отговорна към служителите си и обществото, и да допринася за подобряване на средата са ключови приоритети. Компанията изпълнява широк кръг от инициативи, които са устойчива инвестиция в човешкия капитал и целят: • утвърждаване на високи работодателски стандарти в цялата страна; • създаване на отлични условия за работа и развитие на служителите; • програми за повишаване на квалификацията на млади хора и условия да започнат успешна кариера в България; • кариерна перспектива в страната за българи от чужбина; • работа с партньори от неправителствения сектор в подкрепа на хора в неравностойно положение; • партньорство с образователни институции за повишаване на качеството на образованието и др.

целева група

- служителите на компанията, над 3700 човека, достигаме чрез вътрешни програми и проекти - потенциални участници в различните младежки програми на Lidl и българи в чужбина– достигаме през различни канали на комуникация. За 2021 г. около 200 човека са станали част от програмите за младежи. - чрез съвместни инициативи с партньорите ни: събития, информационни материали, конкурси и др., достигаме до различни други целеви групи.

продължителност

Целите, които си поставя Lidl в областта на инвестицията в човешкия капитал, са дългосрочни. През 2021 г. компанията надгради ключовите си HR активности, насочени както към служителите, така и към целеви групи извън нея. Стартира и нови инициативи, които дадоха конкретни резултати. Отговорността – към служителите, към образованието, към партньорите и средата, са пряко свързани с цялостната концепция за социална отговорност на компанията.

дейности по проекта

По отношение на служителите: създаване на отлична работна среда, вкл. осигурено заплащане с 50% над средното за икономиката в България, богат пакет от придобивки, вкл. нови като коледен бонус. Специален фокус върху обучението и развитието - 100% от служителите са в система за управление на таланта с индивидуални мерки за развитие. Лидерска академия за 128 ръководители. Проведена стажантска програма с 8 стажанти, които работят по конкретен проект и участват в различни обучение и събития. Практикантска програма за ученици над 18 г. със 139 участници в цялата страна. Въвеждащи и функционални обучения, участия в мотивиращи събития. 10% от тях останаха на постоянна работа. Участие в над 30 събития за различните целеви групи – открити уроци в училища, лекции в университети, кариерни събития, информационни материали. Дарение на УНСС за дигитализиране на обучението. Проведен конкурс за рисунка за творци с увреждания съвместно с Jamba и Сдружението на творците с увреждания в България. Купуване на подаръци с кауза за служители, като средствата са в подкрепа на кариерния център Jamba. Партньорство с Тръст за социална алтернатива по проект „Първи стъпки в професионалната реализация

резултати

Top Employer за България и Европа за 3-та година с повишение на резултатите. Lidl в топ 3 Employer of choice 2021 г. Ръст с 15% на служителите 2021 г. Близо 80% от служителите са удовлетворени от работните условия и развитие (данни от проучване „Пулсът на Lidl“ за 2021 г.) Над 90% от практиканти и стажанти са удовлетворени от участието си в програмите. Ръст на кандидатите с близо 100%. Ръст на назначените на работа. 70% от мениджърите на магазини са на позицията след вътрешно израстване. Проучване на Pragmatica: 82% от хората, които биха работили в ритейл сектора, предпочитат Lidl Положителна обратна връзка от сътрудничеството с различни партньори. Благоприятен ефект от дейността на компанията за икономиката, измерен от ИПИ в „Ефектът Lidl“ - https://corporate.lidl.bg/efekt