Проект - „Десетте каузи на Нетера“ - проект на Нетера в подкрепа на обществото

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

„Десетте каузи на Нетера“ е ежегодна инициатива на Нетера, в която са ангажирани всички служители, както и нашите партньори и клиенти. Проекта има за цел ежегодно да подкрепя максимален брой организации и каузи, разгръщайки нашата подкрепа сред различни социални групи от обществото. По този начин, вярваме, че инвестирайки ресурс и усилия в различни каузи, допринасяме балансирано за развитието на цялта екосистема от организации и добровоци у нас, които инвестират своето време и желание в подкрепа на обществото.

целева група

Целта на проекта е да обхване по-широк кръг от нуждаещи се групи и техните каузи. През 2021 г. проекта следните целеви групи: - Ученици в училище с технологичен профил - Надарени ученици от социално слаби семейства - Жените бежанки у нас и техните семейства - Възрастни хора от изолираните райони на страната - Хора с двигателни затруднения - Майки на деца с увреждания - Деца без родители

продължителност

Каузите, част от проекта, са с годишен хоризонт или еднократни, като след всяка инициатива и в края на текущата година отчитаме резултатите във вътрешнофирмената комуникация, както и с нюзлетъри към нашите партньори и клиенти.

дейности по проекта

1. Нетера подкрепи Съвета на жените бежанци в България, който набираше средства за закупуване на учебни принадлежности за над 160 деца на бежанци от всички възрасти. 2. Нетера излъчи свой отбор и за благотворителното бягане Run2Gether България 2021 в подкрепа на хора с увреждания. 3. Нетера участва в надбягване Business Run в подкрепа на Фондация "За нашите деца" за изграждане на временен подслон и грижа за деца от 0 до 7 години, разделени от семействата си. 4. Нетера подкрепя инициативата Дарение по ведомост, като нейни служители даряват по ведомост за различни каузи с директни месечни дарения. 5. Нетера подкрепя училището в село Русаля за надарени деца, чиито семейства имат финансови затруднения, като осигурява целогодишна стипендия на ученик. 6. Нетера подкрепя SOS Детски селища България чрез закупуване на ръчно изработени коледни картички с кауза. 7. Нетера подкрепи Фондация Майко мила чрез закупуване на коледни играчки, изработени от майки на деца с увреждания. 8. Подкрепяме сдружение „Хийроус Уонтед“, като закупуваме от тях ръчно изработени мартенички от баби от родопски села. 9. Подкрепяме ТУЕС в 2 събития: HackTUES 8 TUESFest 10. Подкрепяме инициативата Заедно в

резултати

Допринесохме за каузите на организациите, които подкрепихме, като обратната връзка от всяка от организациите ни дава увереност, че инвестираните средства и усилия дадоха отлични резултати по всички подкрепени от нас каузи през 2021 г.