Проект - Зелената стратегия на България в борбата с антимикробната резистентност

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Повишаване осведомеността относно антимикробната резистентност като нарастващ проблем пред българското здравеопазване и намиране на най-добрите решения за борба със задаващата се криза.

целева група

Българската здравна система трябва да се справя с завишени разходи и занижена ефективност при болничната помощ заради проблема с антимикробна резистентност, от което страда българския пациент.

продължителност

2 месеца продължителност на кампанията.

дейности по проекта

Фокус върху маркетинг на съдържанието - осъществяване на информационна кампания към обща публика: информация, статии, интервюта, официални документи, фармацевтична информация относно състоянието на проблема. Виртуално събитие за здравни професионалисти и лидери в съответните области, организирано от МСД. Видео послание от модератор. Интерактивна комуникация с въпроси и отговори в затворена професионална среда. Организиране на виртуална кръгла маса с живо предаване. участие на експерти и институции - политици, власт имащи, представители на ЕК.

резултати

Проектът акцентира и ангажира вниманието на институциите върху нарастващия проблем с антимикробната резистентност. Започната е работа по нова национална стратегия от която ще следва намаляване на предотвратимата заболеваемост.