Проект - Човешки папилома вирус (ЧПВ) - повишаване на осведомеността

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът е насочен към повишаване на осведоменстта и доверието във ваксините и образоването на родителите, с цел да повиши ваксинационното покритие и да доближи европейските нива, за да се предотвратят ЧПВ свързани заболявания.

целева група

Проектът е насочен към родители на деца в съответната възрастова група и пациентски/родителски организации. Целта е да се покаже световния и европейски подход към изкореняване на ЧПВ свързаните заболявания чрез ваксинация и да стимулира повишаване на ваксинационното покритие в България.

продължителност

Продължителност на кампанията -6 месеца.

дейности по проекта

Фокус върху маркетинг на съдържанието - осъществяване на информационна кампания към обща публика: информация, статии, интервюта, официални документи, фармацевтична информация относно състоянието на проблема. Виртуални събития за родители и родителски организации с участието на здравни професионалисти и лидери в съответните области, организирано от МСД. Видео послание от модератор. Организиране на виртуална кръгла маса с живо предаване. Участие на експерти и институции - политици, власт имащи, представители на ЕК.

резултати

Възприемане на важността на проблема от заинтересованите страни (институции и родители), изготвен и приет моморандум относно нуждата от възприемане на стратегия за справяне с ЧПВ и свързаните заболявания, както и включване на ЧПВ превенцията в националния раков план. Ваксиналното покритие е повишено от 3% на 7%.