Проект - Vivacom Регионален грант

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Vivacom Регионален грант е обществено отговорна инициатива, която подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на граждански организации, насочени към местните общности. Проектът стартира през 2015 г., а в основата му стои идеята за равния старт и резултатите, които оставят траен отпечатък върху напредъка на регионите, а оттам – и на цялата държава. Vivacom Регионален грант подкрепя финансово и логистично обществено значими каузи на граждански организации, които имат новаторски идеи за решаване на важни проблеми за местните общности в малките и големи населени места. Целта е, насърчавайки креативността, добрите идеи и тяхната реализация по места, компанията да стимулира устойчиво и в позитивна посока развитието на местните общности.

целева група

Vivacom Регионален грант е насочен към подкрепа на местните общности в малките и големи населени места в страната. До целевите групи се достига чрез безвъзмездно финансиране на проекти на граждански организации, насочени към решаването на обществено значими проблеми и инициативи, полезни за общността, въвличайки самите местни общности. Бенефициенти са: юридически лица с нестопанска цел, народни читалища и настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза.

продължителност

Социално-отговорната политика на Vivacom залага на дългосрочни и устойчиви инициативи във важни за обществото, неговото добруване и развитие сфери – образование, екология, доброволчество, здравеопазване, изкуство и др. Vivacom Регионален грант следва именно тази политика на компанията, като през годините чрез Програмата сме подкрепяли инициативи за местните общности в най-различни сфери. Програмата е ежегодна, като в момента тече нейното 7-мо издание.

дейности по проекта

Всяка кампания включва поне 4 събития. В шестте издания са организирани 22 публични събития, срещи за журиране и срещи на общността на Регионалния грант, наброяваща 77 НПО. Участниците във всички срещи са над 700 души. Онлайн събитието за откриването на шестото издание събра над 50 души в Zoom, като живото излъчване във Фейсбук достигна до над 100 зрители – представители на граждански организации и медии. След конкурсния етап проектите се оцениха от 5-членно жури на предварително определена среща за журиране. През март 2021 г.,14-те нови финалисти бяха отличени по време на онлайн работилница. Vivacom не само предоставя финансова подкрепа, но и проявява спомага за развитието на финалистите, създава условия за сплотяването на организациите като общност чрез срещи и обучения. На общностната среща през април БЦНП представи най-актуалните законодателни теми за НПО сектора и какви стъпки трябва да предприемат, за да изпълняват ефективно проектите си в условия на ограничителни мерки. Проведе се и специална среща за подготовка на новите 14 победители за изискванията на Програмата относно комуникация, изпълнение и отчетност на проектите.

резултати

Резултатите от шестото издание 2020–2021 са 14 проекта, насочени към областите Русе, Дебелец, София, Благоевград, Габрово, Харманли, Белене, Стара Загора, Каварна и Момчилград на обща стойност 69421 лв. Те включват разнообразни инициативи за хора от уязвими групи в общността, театрални, фестивални и интерактивни местни събития, дигиталното образование, четене на книги, опазване на околната среда, почиствания и рециклиране на отпадъци, популяризиране на слабо известни райони и други начини за справяне с актуални проблеми. Освен конкретните резултати за въвеждането на добри практики, участието в Регионален грант дава възможност на организациите- да създават стратегически партньорства с бизнес, институции и други организации, обезпечавайки устойчивостта на подкрепените инициативи.