Проект - КООП=СООР: Да изградим по-добър свят СЕГА

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Целта на първата Благотворителна кампания „КООП=СООР: Да изградим по-добър свят СЕГА през 2016 г. бе: • да акцентира на марката КООП и да разясни нейното съответствие със световната кооперативна марка СООР, която се изписва на латиница; • да присъедини българските кооперации към световната маркетингова кампания за популяризиране на кооперативната идентичност. • да изработи рекламни артикули с марката КООП/COOP, с приходите от които да се закупят хранителни стоки със същата марка, които се предоставят като дарение на деца и възрастни хора в затруднено положение. След успеха на първата кампания., с решение на УС инициативата стана ежегодна и досега са проведени шест нейни издания, за които са изработвани различни продукти, популяризиращи кооперативната идея, принципи и ценности.

целева група

Лицата, които получават хранителни стоки като дарение се определят ежегодно от седемчленна комисия по предложение на кооперативните организации от цялата страна. До момента хранителни стоки КООП са получили семействата от SOS Селски селища България и лица, които са подпомагани от фондация „Конкордия“ и „Бъдеще за България“, 9 домове и центрове за възрастни и деца със специални нужди, Домашният социален патронаж в 3 града, член-кооператор от 9 кооперации от региона на Варна, Шумен, Ловеч и Русе.

продължителност

Кампанията „КООП=СООР“ се провежда ежегодно на два етапа и продължава от март до ноември: • I етап включва изработването на артикули с марката КООП, които се закупуват от кооперативните организации • II етап включва изработването на рекламни материали за следващата година (бележници, стенни календари, рекламни торбички и химикали), които също са с общ дизайн и са брандирани с логото на кампанията. Дарението под формата на храни се предоставя на определените лица в първата половина на декември

дейности по проекта

Дейностите включват изработка на артикули, които се използват за популяризиране на кооперативния модел, принципи и ценности, като подаръци или се продават в кооперативните магазини. Те се закупуват от ЦКС и кооперативните организации по цени, в които сумата за благотворителност е оповестена предварително. Разликата между продажната цена и цената за изработка се използват за закупуване на хранителни продукти с марката КООП (брашно, захар, сол, олио, оцет, боб, ориз, леща и др.), които се предоставят като дарение на лица в затруднено положение. До момента за кампанията се изработвани следните артикули: 2016 - рекламни материали, за които са използвани детски рисунки от Националния конкурс „КООП създава усмивки и рисува мечти“, в който се включиха 711 деца от 114 населени места 2017 - чаши с логото на кампанията и кооперативните ценности 2018 - футболни топки с логото СООР и целите за устойчиво развитие 2019 - хилки за семейни игри с логото 130 години кооперативно движение в България 2020 - рециклирани торби за разделно събиране на отпадъци и флаш памети с логото на кампанията 2021 - рекламни материали с логото СООР и предстоящите кооперативни годишнини през 2022 г.

резултати

В резултат на проведените шест благотворителни кампании са събрани общо 55 950 лв., с които са закупени 28 000 кг храни, които са предоставени на: • SOS детски селища–България • Комплекс за социални услуги“ с. Зелениково • Дом за възрастни хора със сетивни нарушения гр. Пирдоп • Център за настаняване от семеен тип на стари хора с. Крушуна • Център за специална образователна подкрепа гр. Кубрат • Домашен социален патронаж в гр. Угърчин, гр. Троян и гр. Брезово • Клуб на инвалидите с. Беловец, общ. Кубрат • Общински дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Кубрат • Дом за стари хора с. Тертер • Член-кооператори на девет кооперации от Варна, Ловеч, Русе и Шумен • Фондация „Конкордия“ София • Фондация „Бъдеще за България“, клон Пловдив • Дом за възрастни и хора с уврежд