Проект - „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ - с информационен портал ''Блинфo''

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

„Blinfo“ стартира през октомври 2021 година. Екипът му е съставен от хора с нарушено зрение, които са мотивирани да допринасят за подобряване качеството на живот на хората със зрителни увреждания. Хората със зрителни увреждания в България ежедневно се сблъскват с най-различни бариери: В социалната сфера, в достъпа до информация, ресурси, услуги и права, в градската среда, във възможността за самостоятелно справяне с наглед елементарни проблеми от бита и ежедневието като пазаруване, работа с банкомат и други. Като хора, изправящи се пред тези бариери ежедневно, ние сме мотивирани да търсим и да предизвикваме промяна. Затова ние създаваме журналистика, ориентирана към решения. Създаваме материали, които да се четат и от зрящи, и от незрящи, и всеки да намира по нещо за себе си.

целева група

Темите и проблемите ще са свързани основно с хората с нарушено зрение, както и с хората с увреждания като цяло. Aвтори на съдържанието са млади хора със зрителни увреждания, ориентирани към журналистиката. Чрез своите проучвания, личен опит и представяния на актуални проблеми те стигат до целевата аудитория на компанията.

продължителност

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ беше обявен на 9ти Април 2021 със специална онлайн пресконференция, където идеята за платформата беше представена. Информационно-медийния портал Блинфо беше официално открит на 15ти Окомври 2021.

дейности по проекта

Основната база за разрастване на проекта беше израждането на уебсайта Блинфо; Публикация на материали - полезно информативно съдържание; Комуникационни кампании, оповестяващи стартирането на проекта.

резултати

Като първи опит за новинарска платформа, чието съдържание се създава от хора с нарушено зрение, резултатите могат да се опишат като по-скоро психологически. Дейностите дават на екипа чувство за полезност и отговорност към обществото, което може да се забележи от техния хъс за постоянно развитие и информираност по различни теми. Блинфо използва множество информационни потоци и предлага на своята аудитория проверена информация по значими и актуални теми. Популяризирането на сайта поставя здрави основи за бъдещо развитие. Екипа се разраства и се публикуват все повече статии на седмична база.