Проект - Ангажирани служители в социални каузи

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Промяна на обществената нагласа към хората с интелекуални затруднения и създаване на приемаща и приобщаваща среда за хората от уязвими групи. Чрез доброволчество, наставничество и професионални познания подкрепяме социалните каузи и проекти със силно положително въздействие върху обществото.

целева група

Деца и младежи с интелектуални затруднения и техните семейства, хора с интелектуални затруднения. Компанията подкрепя чрез осигуряване на стажове в защитена работна среда и наемане на работа младежи с интелектуални затруднения.

продължителност

Дейностите по проекта се извършват целогодишно в последните 10 години. Tе са част от дългосрочната стратегията и ангажимент на компанията за инвестиции в децата и младежите с интелектуални затруднения, така че те да имат възможности за развитие и самостоятелен живот.

дейности по проекта

Във Фондация “Светът на Мария” и заедно с професионалнни ментори – работа в офис среда, психологическа и емоционална подкрепа за хора с интелектуални затруднения - 36 души клиенти на Дневен Център “Светове” обучения в трудови навици, в работна офис среда, творчески ателиета, курсове по готварство,градинарство, изкуства - поезията и музиката като средство на изразяване и красиво общуване. 23 основни Организационни дейности и координация на 128 доброволци за 7-ми Плевенски маратон на Приятелството, детски крос FunRunKids за популяризиране на здравословния активен начин на живот и включването на хората с увреждания, Park + игри на открито. Екипът на Интерланг привлече голяма част от спонсорите, без които събитията не биха се провели, а и напълно осигури обезпечаването на наградите; преведе на английски език сайта на събитията и всички официални покани и писма до посолства, институции, спонсори, официални гости както и официалната кореспонденция на румънски език с Румънско посолство и клуб Елит Рънинг.

резултати

За 36 души с интелектуални затруднения- 14 обучения , 52 дни в среда; 530 участници от 16 държави в 7-ми Плевенски маратон на приятелството https://plevenmarathon.com/ , богата културна програма, участие на повече от 220 деца в игрите PARK+ и Fun Run Kids, деца с увреждания даваха награди и медали, дипломати доброволци, популяризиране на спорта на открито, показахме, че спортът е достъпен за всички, децата и възрастните с увреждания да живеят живота си "без ограничения”.