Проект - BILLA България – доверен партньор на обществено значими каузи в страната

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Дългосрочният проект, върху който работи BILLA България, е утвърждаване на своето място както на доверен партньор на бизнеса и потребителите, но и на компания, която се ангажира с наболелите социални проблеми в страната. Целта, която си поставя, е да съдейства за по-добрата интеграция в обществото на всички онези хора и групи индивиди, които имат нужда от подкрепа. Ръководена от стремежа си да я постигне, тя превръща в своя мисия насърчаване на раждаемостта в България, обезпечаването на базови потребности като храна, образование и съдействие в първите стъпки в трудова среда и заетост на социално слаби лица и семейства, и такива от уязвими и малцинствени групи, и насърчаването на възможностите за по-добър живот на незрящите хора у нас.

целева група

Бенефициенти на социално отговорната политика на BILLA са семейства с репродуктивни проблеми, които доближава крачка напред към мечтаното родителство; социално слаби лица, на които предоставя безплатна храна; деца, лишени от родителска грижа, които правят първи стъпки в натрупване на познания и компетенции в областта на образование и трудова заетост; незрящите хора у нас, за които създава възможности за по-добра интеграция в обществото; семейства на пострадали и загинали служители на реда.

продължителност

BILLA вярва в дългогодишните партньорства, които, веднъж стартирали, продължават да се развиват. Финансовите дарения към бенефициентите са дългосрочни и се извършват еднократно на годишна база. Останалите инициативи, като съвместната кампания с БЧК – „Купи и Дари“, се разгръщат през цялата година с текущи дарения на храна от страна на клиентите. Те се допълват с определени продукти от веригата, събират, складират и разпространяват през мрежата на международната благотворителна организация.

дейности по проекта

Партньорството с фондация „Искам бебе“ се реализира за 6-та поредна година, като чрез дарение осигурява достъп на семейства с репродуктивни проблеми до ин витро или други релевантни медицински процедури. За 5-та година продължава сътрудничеството на веригата с БЧК. През 2021 г. то намира израз в инициативата „Купи и Дари“ и програмата „Топъл обяд“. Първата включва поставянето на брандирана количка за дарение на хранителни продукти от първа необходимост във всички обекти на веригата. Във втората чрез дарение BILLA обезпечава топла храна за деца от социално слаби семейства на 7-18 години – през учебната 2021/2022 г. Отново чрез паричен ресурс, компанията утвърждава близо 10-годишното си партньорство с фондация „Конкордия“, в подкрепа на достъпа до допълнително образование и развитие на социални умения на деца, лишени от родителски грижи, 5-годишното си сътрудничество със „SOS Детски селища България“, което съдейства за пълноценното развитие и обучение на деца в приемни семейства, и 10-годишното партньорство с МВР, в полза на семействата на пострадали и загинали служители на реда.

резултати

С финансови дарения през 2021 г. BILLA подкрепя: - 12 двойки с репродуктивни проблеми: 24 деца са родени в резултат на партньорството с фондация „Искам бебе“. - 700 деца на възраст 7-18 г. за учебната 21/22 г. по програма „Топъл обяд“ - 20 деца на 6-18 г., лишени от родителски грижи, за които се грижи фондация „Конкордия“ - 62 деца на 0-18 г. в приемни семейства в София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово и Трявна, под опеката на „SOS Детски селища България“ - Дейността на „Успех Металкап ССБ“, 11 от чиито служители със зрителни/ други увреждания - 83 деца на загинали и пострадали служители на МВР. Чрез над 23 тона основни хранителни продукти по линия на „Купи и Дари“ на обща стойност близо 68 хил. лв.: - 2720 уязвими лица и 2965 бенефициенти в институции.