Проект - Индустриален и логистичен парк Бургас - възможности за бизнеса

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Цели: • насърчаване на инвестициите в нови сектори на икономиката и тези с висока добавена стойност • създаване на благоприятни условия за инвеститорите • съдействие при реализирането на български и чуждестранни инвестиционни проекти • подпомагане развитието на Бургаски икономически регион • развиване на индустриални зони по най-новите стандарти

целева група

логистични компании, производители, бизнес представителства, технологични компании, бизнеси с висока добавена стойност.

продължителност

Началото на този проект е поставено през началото на 2012 година. Определено това е един дългосрочен проект. Разделен е на различни етапи, които стартират с: - изграждането на инфраструктурата (от 2 до 4 години), - привличане на инвеститори (постоянна), - развитие на индустриалната територия (постоянна) цялостен мениджмънт върху всички процеси (постоянна)

дейности по проекта

- изграждането на инфраструктурата, - привличане на инвеститори , - развитие на индустриалната територия, - цялостен мениджмънт върху всички процеси. В етапите от воето развитие информации за проекта на Индустриален парк Бургас са се появявали в различни специализирани медий като: сп. "Мениджър", сп. "Логистика", бюлетин "Индустриални продукти и приложения", участвали сме в платформата на в-к "Капитал", "Региони в растеж", като са дадени десетки интервюта за телевизии, радиа, онлайн платформи и други.

резултати

В резултат от нашият проект до тук са следните данни: - 35 привлечени нови компании (инвеститори); - напълно изградена инфраструктура в Промишлена зона "Север" на Бургас; - 90% реализация на територията на терените в Промишлена зона "Север"; - над 800 нови работни места - стартиране реализацията на нова територия за индустриални цели в Промишлена зона "Юг" на Бургас