Проект - Ти и Lidl за по-добър живот

Компания

Лидл България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Инициативата има за цел да финансира социално значими проекти на граждански организации в цялата страна, за да даде повече възможности на хората от различните региони да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. През 2021 г. се проведе 4-то издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“, като програмата инвестира в 3 тематични области на подкрепа: образование, околна среда и култура и историческо наследство.

целева група

Преки и непреки бенефициенти са жителите на местните общности, граждански организации и клиенти. Достигаме до тях чрез рекламна и ПР кампания. За 4 издания – 1158 кандидатури от 297 населени места - най-разпознаваемата програма сред организациите.

продължителност

Програмата се реализира в 18-месечен период: - 6 месеца планиране на програмата, регулярни консултации и обратна връзка от Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ); провеждане на информационна кампания за набиране на фонда; цялостен процес за избор на финансираните проекти; - 12 месеца за изпълнение на финансирани проекти

дейности по проекта

През 2021 г. се извършиха следните дейности: • Изготвяне на Карта на въздействието в тираж от 107 000 копия. Картата показва колко са преките и непреки ползватели на всички финансирани проекти за периода 2017 – 2019 г. и отправя благодарност към клиентите на Lidl за подкрепата. Картата бе разпространена сред нашите клиенти, в общо 107 магазина на Lidl, както и чрез собствените онлайн канали, прессъобщения и медийни публикации • Заснета поредица от 3 видеа, представящи успешните резултати на част от реализираните проекти в областите „Образование“, „Околна среда“, „Култура и историческо наследство“ – публикувани в Youtube, сайта на ФРГИ, социални медии и материали. https://www.youtube.com/watch?v=s-zBpuUJW7Q https://www.youtube.com/watch?v=M4auGKzVO3k https://www.youtube.com/watch?v=tSLzt8ZlxxY • Онлайн събитие за медии и НПО организации за обявяване на печелившите проекти – 238, включили се онлайн в събитието. • Рекламна и ПР кампания: брандинг в магазини, комуникация в брошура, нюзлетър и мобилното приложение Lidl Plus, 6 прессъобщения, 157 публикации и материали в национални и регионални медии, 24 поста в социалните канали на Lidl.

резултати

Само за 2021 г. дарената сума е 170 000 лв. в подкрепа на 23 проекта. За 4-те издания (2017 – 2021 г.) са дарени над 715 000 лв. в подкрепа на 96 организации от цялата страна. Очаква се, с прогнозата за 2021 г., обхванатите целеви преки и непреки бенефициенти за 4-те години да достигнат близо 400 000 българи от цялата страна. Част от постигнатите успехи по проектите: първият специализиран кабинет по роботика, който учи бъдещи програмисти в Силистра; 2000 деца, които се учат на толерантност към слепите хора с кучета водачи, а един застрашен вид като белошипата ветрушка е спасен от изчезване. Проведената ПР кампания достига до над 340 000 души.