Проект - "Успешни Заедно“

Компания

Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

С цел принос към бизнеса и обществото, менторска програма "Incredible Us – Успешни Заедно“ е съвместен проект на Глоубъл Деливъри Центъра на Хюлет Пакард Ентърпрайз в България и НПО "Съвет на жените в Бизнеса в България", която предлага възможност за израстване чрез сътрудничество на експерти и служители на компании членове на СЖББ. Целите на програмата са: •развитие на лидерски умения •създаване и поддържане на нови контакти •споделяне на опит •генериране на нови идеи •подпомагане на следващата кариерна стъпка Програмата е съсредоточена в следните сфери за развитие: •Успешни в новата дигитална реалност •Управление на промяната •Приобщаване и разнообразие •Предизвикателства като възможности •Управление на проекти/хора •Човешки ресурси •Корпоративна социална отговорност

целева група

Фокусът е върху жени, завършили успешно Лидерска академия "Успяваме в България" на СЖББ и членове на Алумни Клуб на Лидерска академия, покриващи предварително зададени критерии: • 2 години опит на сегашна позиция • имат желание за постигане на измерима цел чрез работа с ментор • имат план за кариерно развитие • подкрепят целите на СЖББ Менторите са експерти и лидери, идващи от компаниите членове на СЖББ, отворени да споделят опит и ресурси, да дават обратна връзка, да поставят задачи.

продължителност

Идеята се заражда през 2020 година. След успеха на форума "Incredible YOU - Невероятната ТИ", който спечели първо място в категорията „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“ на Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ през 2019, съвместната работа на ХПЕ и СЖББ продължава. В резултат се ражда менторската програма "Incredible Us – Успешни Заедно“, обединяваща компании, подкрепящи развитието на жените в бизнеса. Пилотното издание стартира през 2021 и продължава 10 месеца.

дейности по проекта

•Иницииране на проекта: ноември 2020 •Идентифициране на: цел; сфери за развитие; критерии за участие и подбор; събития; проектна работа •Планиране: разпределяне на задачи; крайни срокове; логистика •Комуникация: набиране на участници; покани към фирми членове на СЖББ за номиниране на ментори; популяризиране в социални мрежи и вътрешнофирмени бюлетини •Изпълнение: изпращане на въпросник към ментори и участници; подбор; определяне на координатор от HPE към всяка двойка Участващи компании:18 Общ брой участници:10 Общ брой ментори:9 Брой HPE координатори:10 Три виртуални събития: откриващо, междинно за проследяване на прогрес и закриващо. В продължение на 10 месеца участниците в програмата работят с избран ментор върху предварително дефиниран проект. Участниците имат за цел да изпълняват зададени от ментора задачи, както и да приемат и оценят градивната критика. Менторите дефинират измерителите за успеха на менторството, наблюдават прогреса на участника и споделят от своя опит и умения. Прогресът по програмата се споделя чрез интервю с всяка менторска двойка, публикувано в социални мрежи и СЖББ уебсайт; регулярни публикации и емайл комуникации към компаниите членове на СЖББ

резултати

Повишена видимост за участниците и техния потенциал; кариерно и личностно развитие; споделяне на опит от друга индустрия; нови контакти 4-ма участника предприеха следваща кариерна стъпка в рамките на програмата 5 успешно разработени проекта Менторите успяха да натрупат допълнителен опит и да изпробват различни инструменти По време на събитието участниците и менторите обмениха ресурси и контакти, което доведе до създаването на общност за споделяне на знания и умения Положителна обратна връзка: •100% удовлетвореност от програмата •100% от участниците биха препоръчали програмата Резултатите от програмата доведоха до решение за стартиране на второ издание. Програмата спомогна за: •Популяризирането на дейността на СЖББ и тяхната мисия •Продължаване на партньорството между ХПЕ и СЖ