Проект - The Human Safety Net

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Целите по проекта The Human Safety Net са активно предлагане на специализирана помощ на деца и семейства в затруднено положение, кандидат-осиновители и приемни семейства. Основно, при работата с деца и семейства, е насърчаване и подпомагане на стабилна среда и сигурни семейни взаимоотношения. Основните цели по проекта: 1. Разширяване на програмите за ранно детско развитие с акцент върху интервенциите за укрепване на семейството 2. Изграждане на база за финансиране на програми за ранно детско развитие в България 3. Предоставяне на висококачествени програми и услуги за ранно детско развитие В центровете в София и Пловдив на Фондация за Нашите Деца, експерти в различни области работят ежедневно с деца и семейства, за да ги консултират и обучават как да формират по-стабилна семейна среда

целева група

• Семейства в неравностойно социално положение с риск от социално изключване/самотни родители, многодетни семейства/; • Родители на новородени деца, в риск от изоставяне; • Приемни родители и техните деца; • Кандидат-осиновители, осиновители и техните деца; • Деца в детски градини – първична превенция и адаптация; • Деца, които имат нужда от стимулиране на развитието поради недоносеност, забавяне на развитието, увреждане, както и техните родители; • Професионалисти, работещи с деца 0-7 г.

продължителност

Програмата The Human Safety Net е част от стратегията за корпоративна-социална отговорност на Група Generali и Дженерали Застраховане АД. Движението се базира на идеята за „верига от помощ“. Така, достигайки до възможно най-много хора, вярваме, че можем да създадем устойчива промяна. В България реализираме проекта от декември 2019 г. За този период заедно успяхме да помогнем на 1552 родители и 902 деца в затруднено положение да реализират пълния си потенциал.

дейности по проекта

• Осигурихме помощ за 278 деца да развиват своите умения чрез музико-терапия, „библиотека на играчките“ и арт-терапия в центровете на програмата THSN в България, както и на места в детски градини в градовете София и Пловдив; • 326 родители преминаха обучения по първи грижи за новородени; • Подкрепихме 69 родители със съвети за хранене в ранна детска възраст; • Със специализирани дейности подпомогнахме развитието на 71 деца със забавяне в развитието и със специални образователни потребности; • Подкрепихме със социализиращи дейности 342 деца от уязвими семейства, от приемни семейства, деца, поверени на обществена грижа; • Подкрепихме с индивидуални консултации и групови обучения 47 родители на деца с увреждания; • Подкрепихме 55 родители и 38 новородени деца в неонатологични отделения със съвети за семейно-ориентирана и развитийна грижа за бебето.

резултати

230 родители, приемни родители и бъдещи родители, преминаха обучения по позитивно родителство и семейна подкрепа 121 деца и 50 родители преминаха обучения по предотвратяване на насилието 325 бъдещи и настоящи родители и кандидат-осиновители бяха обучени по основни въпроси на благосъстоянието на децата и ролята на родителите 160 родители и бъдещи родители преминаха обучения по семейно планиране 232 родители и 27 деца от уязвими общности получиха информация и съдействие за достъп до услуги и материална подкрепа Подкрепихме родители при намирането на изход в кризата по време на пандемията като предоставихме материална и психологическа подкрепа. Доброволци от Дженерали Застраховане работиха, за да направят Комплекса за ранно детско развитие на Фондацията по-удобно и по-уютно място.