Проект - SoftServe University - департамент за професионално корпоративно обучение

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Мисията на SoftServe е да подпомага талантливи хора да променят света. В съзвучие с нея, в компанията функционира SoftServe University, който от 2016 г. има присъствие и в България. Активното разрастване на SSU е с цел устойчиво развитие на локалната професионална общност в SoftServe и в страната. В SoftServe вярваме, че най-добрият начин да изградим съвместното ни бъдеще, е да помогнем на нашите настоящи и бъдещи служители да изградят своето SSU създава, поощрява и разпространява широк спектър от обучителни услуги, за да осигури най-добрата подкрепа, образование и професионално развитие на служителите. Целта ни е да гарантираме, че колегите имат възможности да придобият допълнителни квалификации по време на професионалния си път в компанията, но и да допринесат за развитието на другите

целева група

Целева аудитория на SSU са, на първо място, настоящите ни служители и повишаването на техните квалификации. В България това са 350+ служители, чиито обучителни нужди се адресират от множество обучителни услуги и инициативи. На второ място, фокусът на SSU е към външни публики/потенциални служители, за които предлагаме IT академии и разнообразие от лекции по технически и лидерски теми.

продължителност

Регионалното развитие на SSU, както и изграждането на устойчива обучителна култура, са приоритети за SoftServe. В основата на нашата работа са залегнали принципите на ученето през целия живот. Сред дългосрочните ни инициативи са менторската програма, локалната библиотека със записи на виртуални лекции и обучения, предоставянето на специализирани технически и soft skills обучения, развиването на технически общности, подобряване на езиковите умения, обучаването на млади специалисти.

дейности по проекта

Менторинг програма: служители подкрепят професионалното израстване на колегите си по структуриран начин. В България тя се разрасна трикратно от 2019-та година досега. Bulgaria Recordings Library: библиотека със записи на виртуални обучителни събития, проведени от началото на пандемията. Обновява се непрекъснато. The Talk: формат за развитие на умения за говорене пред публика Tech Hub & Sofia Projects InsideOut: формати, насочени към обогатяване на техническите знания на колегите; предоставят възможност за споделяне на опит и изграждане на общности Практики за Психическо Благополучие: поредица от сесии по изключително важната тема за психично здраве. Коучинг програма: широко разпространена в компанията; от 2021 година в България има трима сертифицирани коуча. People Managers Refreshment Corner: цели да опреснява и обогатява знанията и уменията на мениджърите във връзка с основни процеси и практики в компанията IT Academy: специализирани академии, които обучават бъдещите служители на SoftServe на необходимите технически умения. Language courses: Нашите служители могат да ползват различни програми за повишаване на езиковата си грамотност; разполагаме с вътрешни сертифицирани

резултати

• 1532 служители са участвали в обучителни сесии, от тях 270 - unique learners • 42 вътрешни обучителни събития • 18 обучителни събития за външни публики • 4 IT академии за външни публики • 6 нови локални обучителни инициативи; две от тях са отличени като добри практики и се провеждат на глобално ниво • Над 90 видео записа налични във виртуалната библиотека • 54 активни ментора, над 100 активни менторинг връзки • 35 лектора във външни и вътрешни събития В БГ офиси на SoftServe работим активно за създаване на обучителна култура от 2016 г. За този период резултатите ни в посока ангажираност на служителите и принос към различните инициативи, изграждане на общности и популяризиране на услугите, са оценени изключително високо, както от колегите-ползватели, така и от глобалната организ