Проект - Програма "Многообразие и приобщаване"

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз ГДЦБ

Категория

Многообразие на работното място

Описание на проекта

цел на проекта

В ХПЕ вярваме, че бизнес успехите са пряко свързани с разнообразните опит, умения и преживявания на служителите. Програмата ни за Многообразие и приобщаване (М&П) цели насърчаване на безусловно приобщаване чрез 4 области на въздействие: създаване на култура на приобщаване, гласност в полза на останалите, преодоляване на бариери и обхват извън ХПЕ. През 2021 в София допринесохме към разширяване на приобщаването и създаване на ангажираност на уникалните ни таланти въпреки предизвикателната виртуална работа. Продължихме да работим за непредубедена работна среда, приемайки различните таланти и усилвайки сътрудничеството вътре и извън HPE. Живяхме с ценностите ни на поддръжници на многообразието и приобщеността, което на свой ред ни прави лесно разпознаваем и предпочитан работодател и партньор

целева група

В целевата група са включени всички (1500+) служители в България. В унисон с целите ни за напредък на приобщаването и преодоляване на бариерите, целим и положително обществено влияние, създавайки външни проекти с партньори, за да включим и създадем възможности за различни групи (през 2021 това бяха хора с различни възможности, ЛГБТ+общността и млади момичета-таланти). Предпочитани формати са панелни дискусии, уебинари и менторинг сесии с обща средна посещаемост от 10% от служителите на събитие.

продължителност

М&П е константна за ХПЕ програма. През 2021г., в допълнение към дългосрочни проекти в М&П, се фокусирахме върху създаването на няколко нови. Тези проекти допълват подкрепата ни за напредъка на приобщаването и многообразието чрез външни партньорства за включване на споменатите вече различни групи и подсилват допълнително нашата култура, създавайки възможност за нашите служители да подобрят своята осведоменост и знания чрез подсилване на общуването и сътрудничеството.

дейности по проекта

HPE Bulgaria Abilities Talks: Какво печелим, когато губим - целодневен форум на DNB, отворен вътрешно и външно, целящ информираност за важността на равенството и даващ гласност на историите на хората с различни възможности, техните предизвикателства и успехи. #BetterTogether обединява YEN и W@W в партньорство с фондация Тротоара по проекта Epic Girls, целящ създаване на позитивни модели на подражание за талантливи млади момичета. Онлайн форумът позволи на момичетата досег до историите за професионалния път на жени от ХПE, техния опит, съвети и окуражаване изборите на момичетата за образование и кариера. Sofia Pride - годишно подкрепян от ХПЕ, в комбинация с #BetterTogether допълнително разширява диалога по многообразие, равенство и приобщаване. Служителите на ХПЕ имаха възможност да участват, както и да се възползват от отворената дискусия, предлагана от YEN и организаторите на София Прайд, както и MovieAfternoons@Home съвместно със София Прайд Филм Фест. Билитис, ГЛАС, Действие и Сингъл Степ споделиха общата си кауза и кампании за ЛГБТ+ общността, постиженията и предизвикателствата в работата си за приобщаване, както и начини, по които ХПЕ служителите могат да подкрепят общност

резултати

Измерването на резултатите по М&П e видимо в положителни промени в местната култура: - утвърждаване на ХПЕ като поддръжник на М&П - обогатяване на М&П корпоративната култура - увеличена осъзнатост и поощряване на приобщаваща нагласа - интеграция на целевите групи и общности - създаване на нови дълготрайни партньорства. Освен отличната обратна връзка (в прикачените файлове) имаме и измерители: - HPE Bulgaria Abilities Talks - 141 участници, симултанен жестов превод на Български език, 4.91/5 оценка на съдържанието, 4.81/5 оценка на полезно прекарано време; 100% интерес към участие в бъдещи подобни събития - Epic Girls - 6 млади момичета-таланти; 2 дами от ХПЕ - ХПЕ за ЛГБТ+ общността и София Прайд инициативи - 172 участници, 4.93/5 цялостна оценка