Проект - Дарение на храна

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Проекта акцентира върху проблема с неизползването на хранителни продукти (преди изтичането на срока им на годност) и тяхното даряване за нуждаещи се. Решението ни на проблема е даряването на хранителни и нехранителни продукти на Българската Хранителна банка, Дом за възръстни хора в кв. Дружба и Храм "Свето Благовещение" кв. Дружба.

целева група

Проекта е насочен към нуждаещи се хора и хора в неравностойно положение

продължителност

Проекта е безсрочен като идеята на компанията е да надгражда и подпомага все повече и повече хора в нужда чрез даряване на храна и продукти на организации подкрепящи хора в неравностойно положение

дейности по проекта

Дейноста на проекта се популяризира чрез социалните мрежи като се показва снимков материал на даренията и хората на които се дарява, в допълнение към това се разказват истории свързана с даренията.

резултати

Резултатите в проекта биха могли да се дефинират в две направления, общо дарения (кг) и брой хора до които сме достигнали: 1.Общо (кг) дарени продукти - за миналата година сме дарили над 1,5т храни и продукти 2. Достигнали сме до на 1000 човека за изминалата година