Проект - Lindström България – комбиниране на устойчивостта с печеливш бизнес

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

Комбиниране на устойчивостта с печеливш бизнес чрез активни усилия в четири основни направления: Грижа за нашите служители Ние задържаме за нашите служители, като се грижим за тяхното благополучие и безопасност, гарантираме справедлива заетост и предлагаме възможности за развитие Грижа за планетата Грижата за планетата означава за нас непрекъснато да имаме предвид нашите екологични аспекти и да търсим решения за намаляване на тяхното въздействие Желан партньор Да бъдем желан партньор означава, че сме ангажирани да предоставяме безпроблемно обслужване и да гарантираме, че нашите клиенти имат най-доброто изживяване Доверен партньор за заинтересованите страни Ние се грижим за нашите приходи и рентабилност,за да бъдем доверен партньор на нашите заинтересовани страни.

целева група

Услугите ни са базирани на комплексност и гъвкавост.Спомагаме на клиентите си да аутосорсват към нас непроизводителни за тях дейности и да се концентрират в/у основния предмет на техния бизнес.Моделът на услугите позволява промяна на наетите количества текстил, според актуалните нужди на клиентите, така че те да могат да контролират разходите съобразно текущата им натовареност. Чрез аутсорсинг спестяваме време, природни ресурси и пари.Доказано служителите на клиента са по мотивирани.

продължителност

Страст към устойчивост Ние отдавна практикуваме добра корпоративна социална отговорност по отношение на околната среда, нашите служители, както и собствените стремежи на нашите клиенти за устойчивост, като им предлагаме устойчиви продукти и услуги. Не само,че сме се ангажирали с цел за 100% рециклиране на нашите продукти, ние също така сме се ангажирали да работим със същите принципи за устойчивост навсякъде, където правим бизнес. Ние се стремим да бъдем най-устойчивата компания в нашата индус

дейности по проекта

Ние от Lindström България вярваме, че въведохме система за обслужване на клиенти, която е сред най-добрите в сектора на B2B услугите. Клиентската ни база е сегментирана по важност на клиентите. Всички големи и средни клиенти (класифицирани по очакван приход) са с личен представител от Обслужване на клиенти към който/която могат да се обръщат по всякакви въпроси, свързани с услугите ни. Въведохме иновативна платформа за онлайн обслужване на всички клиенти(eLindström), където клиентите могат да направят заявки по услугите, които ползват, както и да генерират справки и отчети. Маркирахме всички наши облекла с RFID чип и клиентите могат в реално време да проследят всички наети от тях облекла.Това гарантира пълна прозрачност на фактурираните услуги, както и дава възможност клиентите да управляват използваните от тях текстилни изделия, като например да връщат облекла или генерират поръчки за нови служители/сезонни работници.Положихме много усилия и за намаляване на въздействието на дейността ни в/у околната среда с реални измерими резултати. Постигнахме високо ниво на задържане и задоволяване на клиентите и партньорите ни, като същевременно увеличихме печалбата си.

резултати

Чрез независима от служителите на фирмата методология за оценка на задоволеността, клиентите ни дадоха средна оценка 9,21/10,00. Готовността на клиентите ни да препоръчат фирмата и услугите ни, измерена чрез NPS, за същия период е 79.През турбулентната 2021 имаме задържане на клиентската база от 97%(Индиректен показател за качеството на услугите ни).Подизпълнителите ни оценяват партньорството с нашето представителство на 8,9/10 и всички те са склонни да препоръчат компанията като коректен,отговорен партньор. Служителите на фирмата дават оценка за задоволеност от работата си 4,40/5,00, като т.н. eNPS е 54.Чрез дейностите си през 2021 г. ще спестим 13 000 м3 вода,18 700 кг препарати,552 мВч енергия,710 000 кг СО2 и 26 500 кг текстилни отпадъци(изчислени по методология на ETSA)