Проект - Възстановяване на единствената обществена Японска градина в гр.София

Компания

Такеда България ЕООД

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Оригиналната градина е направена в Столичния Зоопарк през 2006-2008г. от японския доброволец Суемацо Торо и е единствената обществено достъпна Японска градина в София. Поради липса на ресурси, Столичният зоопарк не е успявал да я поддържа и градината беше загубила първоначалния си облик и беше затворена за посетители. Takeda я реставрира, следвайки изцяло оригиналния проект на Суемацо Торо и сега тя е отново отворена. При реставрацията засадихме традиционни за японска градина растения, а наличните бяха обновени.По този начин от запустяла трудно достъпна площ, теренът се превърна в красив зелен кът със специфична атмосфера. Проектът освен инвестиция в околната среда, е свидетелство за дълбоката връзка на Takeda с японската култура и е част от нашия принос към японската общност в страната

целева група

Целева група са представителите на широката общественост – всички посетители на зоологическата градина – граждани на гр. София и всички нейни гости. Същевременно градината е принос към японската общност в страната. Достигаме до целевата аудитория по естествен път – самото разположение на градината я прави достъпна за всеки, който пожелае да й се наслади.

продължителност

Такеда като японска компания взе присърце проекта и пое ангажимента и както за първоначална реновация, така и за последваща поддръжка в дългосрочен план. Компанията планира разрастване и развитие на още съпътстващи елементи от градината през 2022.

дейности по проекта

• Идентифициране на необходимостта от реновация на японската градина като част от целенасочената политика по корпоративна социална отговорност на Takeda в аспекти околна среда, инвестиция в обществото и връзка с японската общност в частност; • Поредица от срещи със Столичен зоопарк и идентифициране на подходящ изпълнител на проекта; • Организиране на работна група за начертаване и реализиране на проекта с всеки един от партньорите ни - Зоологическа градина-София, Екип от ландшафтни архитекти специалисти, Столична община. • Пресконференция и интервюта по откриването. • ТВ, радио, преса и онлайн отразяване на проекта; • Събитие, посветено на японската култура пред градината, организирано от посолство на Япония. • Реализирани са трайни партньорства с различни институции и организации.

резултати

Създаването на място в природата, където човек може да се почуства в хармония с околната среда, спокойствие, уют и тишина – именно това е символът на Японската градина. •През 2021 г., въпреки COVID-19, проектът беше успешно реализиран и припознат от посолство на Япония •градината се посещава ежедневно от стотици хора • градината всеки ден помага на огромен брой посетители на зоопарка да усетят хармонията и красотата и не на последно място подобрява градската среда; • Реализирани са трайни партньорства с различни институции и организации.