Проект - Машинно гласуване

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Дейности по договори с ЦИК, свързани с техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване, включително настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на устройствата, както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване по време на изборите през 2021 г. Купеният вот, недействителните гласове са реален социален проблем, който на практика е решен с машинното гласуване.

целева група

Българските гласоподаватели Машинното гласуване гарантира честността на изборите и защитата правото на глас на всеки избирател.

продължителност

През цялата 2021 г.

дейности по проекта

Участието се изразява в: цялостно планиране, подготовка и изпълнение на дейностите на проекта – софтуерно осигуряване, хардуерно осигуряване, сертифициране на софтуера и хардуера, обучения на членовете на РИК/СИК, транспорт, логистика, техническа поддръжка на място на изборите, HelpDesk поддръжка, счетоводно и правно осигуряване на проекта. Организирани повече от 50 онлайн обучения, отпечатани информационни материали в тираж над 100 000 броя, заснети 10 обучителни видеа Участвахме в повече от 10 презентации на машинното гласуване на обществени места, където гражданите имаха възможност да направят пробно гласуване

резултати

Интензивните избори тази година ясно показаха, че машинното гласуване е най-верният път към честни и добре организирани избори. Проектът „машинно гласуване“, така както беше реализиран тази година, е иновативен технологичен резултат от години работа и развитие на IT сферата в световен мащаб. България ще остане в историята като страна, която успешно проведе машинно гласуване във всяка избирателна секция с повече от 300 гласоподаватели. Този успех ще бъде пример за развитието на машинното гласуване и на други места по света, където все още се правят плахи опити за въвеждането на електронен вот. Точно в тази изключително натоварена година ръководството на компанията оцени за пореден път невероятния човешки капитал, с който разполага!