Проект - Дънди Прешъс Металс Крумовград инвестира в изграждане на умения за работа в минната индустрия в неминен регион

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът цели осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград чрез изграждане на умения за работа в минния бизнес, които могат да бъдат полезни и в други браншове. Придобиването на специфични умения и опит от жители на общината по време на заетостта им в модерна минна компания или като участници в организирани от ДПМК обучения допринася за бъдещото професионално развитие на хората, както и за откриване на повече възможности за реализация. Беше предоставена възможност за придобиване на умения по механо-поддръжка, електро-поддръжка, управление на тежкотоварни автомобили и специализирана техника и др. Това и към момента са едни от най-търсените кадри в национален мащаб.

целева група

Целева група на проекта са служителите на ДПМК (293), представители на местната общественост, ученици от ПГ „Христо Смирненски“, гр. Крумовград. С инвестираните средства за обучения се цели повишаване на квалификацията на хората, както и създаване на нови умения, които могат да послужат и извън заетост в минния бизнес.

продължителност

Проектът стартира през 2016г. с началото на строителните дейности по изграждане на бъдещия минен обект рудник Ада тепе, и продължава и към момента. Дружеството пое ангажимент за провеждане на обучения за местното население с подписването на Меморандум за разбирателство между ДПМК и Община Крумовград (2015г.).

дейности по проекта

Реализирани обучения през периода 2016-2020г.: • Основи на механо-поддръжката – обучение за населението на община Крумовград в партньрство с с Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“, гр. Крумовград – в 4-те издания на програмата се включиха 55 участника, вкл. и жени. 15 от тях стават служители на компанията след края на програмата • Управление на ПСМ – обучение за населението на община Крумовград – участваха 10 души • Вътрешни обучения за придобиване на квалификации в области, за които на пазара на труда има засилено търсене подготвени кадри – заварчици, мотокаристи, кранисти, квалификационни групи по електро безопасност и др.; • Вътрешни обучения за работа със специализирано оборудване • Лидерски програми за различните нива мениджъри/ръководители в компанията • Изграждане на ръководни умения от ментори в ДПМ Челопеч • Обучения за инженерния екип в ДПМЧ • Обучения по БЗР за всички участници във всички програми

резултати

Благодарение на реализираните навреме обучения имахме подготвени хора с изградени специфични умения за работа в минна компания, които стартираха и изпълняват успешно и безопасно производствената дейност на рудник „Ада тепе“. Равният старт, който дадохме на всички, при кандидатстване за обученията и за работа, привлече към Дружеството и много жени, които предварително имаха възможност да придобият умения за работа в типични „мъжки“ професии. Към днешна дата персоналът на Дружеството е 293 души, като 45 от тях са жени. 97% от служителите в ДПМК са местни жители.