Проект - Свързаност, която има значение

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

По целия свят през 2020, беше въведено безпрецедентно извънредно положение. В рамките на много кратък период от време трябваше да разработим концепции за нашата компания, за да защитим служителите и да поддържаме работния процес. Това изправи всички нас пред нови предизвикателства. В работата на целия управляващ и HR екип на компанията не само в настоящата ситуация, а винаги е било важно да запазим удовлетвореността на екипа и неговата мотивация да преминем заедно през предизвикателствата. Затова бе необходима навременната реакция и създаване на условия да съхраним здравето и да запазим спокойни и мотивирани служителите си – това бе голямото предизвикателство. Решенията бяха комплексни и на множество пластове - здравни, социални, законови, организационни и комуникационни.

целева група

Ядрото бяха настоящите ни служители. Потенциалните такива бяха вторична публика. Достигането навътре бе чрез много канали: За да намалим напрежението, непрекъснато разговаряме, обясняваме и дискутираме противоепидемичните мерки. Имаме вътрешни канали за комуникация за информиране за всичко текущо и за настъпващи промени. Имаме бюлетини, видео екрани и информационни табла, вътрешна фейсбук група, където всеки служител може да сподели мнение, идея, въпрос. Обратната връзка се случва веднага.

продължителност

„R&M България Производство“ има развита силна култура за социална корпоративна отговорност. Мотото ни е: Свързаност, която има значение. Нея следваме и при CSR инициативите си, като действията са насочени както към служителите, така и към външни публики - национално и локално. Грижата за служителите, хора и семейства в нужда, както и образователните ни програми са многогодишни и кризата не попречи на тяхното развитие. Продължителността на конкретния проект е от март 2020 и продължава и до днес.

дейности по проекта

„R&M България Производство“ спазва всички противоепидемични мерки, наредби и препоръки на Мин. на здравеопазването на България. Носенето на предпазни маски и спазване на дистанция са задължителни. По време на пандемията не се наложи да съкращаваме служители, напротив – назначихме нови. Комуникирахме навътре и навън чрез медийни изяви като интервюта и комуникиране на образователните ни инициативи: Инженерна академия и Дуалното образование по програма Домино. Имаме 15 статии, интервюта, радио участие за мерките. От март правим тестуване на всеки 10 дни на целия екип с цел идентифициране заразените служители в начална фаза предотвратяване вътрешни огнища. Осигуряваме предпазни средства, дезинфектанти, дезинфекцция на сградата сутрин. Правим дори антигенно тестване за навременни решения и спокойствие на екипа. Запазихме и социалния си пакет: организиран превоз с такси след втора смяна; месечни карти Мултиспорт; два дни платен допълнителен отпуск за майки на деца до 6 г.; допълнителна здравна застраховка; годишни профилактични прегледи;подаръци при повод и празници, столова в завода и храна за дома; при възможност; тиймбилдинг.

резултати

Свободомислието е иманентна човешка нагласа. Никой не обича да му забраняват нещо или да му налагат задължителни мерки. А сега ситуацията изискваше точно това. „В основата на успеха на R&M в България е работата в екип, сътрудничеството, уважението, добрата комуникация и споделянето на различни гледни точки преди вземане на финално решение.“, споделя Станка Стоянова, Мениджър „Човешки ресурси“ на компанията. Отделът ни изгради нов по същност и в нови обстоятелства диалог с хората, който се доказа като много ефективен. На него се дължи и успеха на нашата антикризисна програма. Доказателство за това е и признанието, което получихме и първата награда от конкурса Employer Branding Awards 2021 на b2b media в категория “HR стратегия на годината“ в условията на пандемия.