Проект - Заедно можем да се справим с всичко!

Компания

Данон Сердика

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Корпоративната социална отговорност е ключова част от модела на работа в Данон и неизменен елемент от целите на компанията. През годините тя е предоставяла безвъзмездно продукти в подкрепа на различни организации, сред които са Българска хранителна банка и локални центрове. „Заедно можем да се справим с всичко!“ е кампания, илюстрираща цялостния ангажимент на компанията към дарителството през 2020 г. Основната цел е да бъдат подпомогнати нуждаещи се чрез безвъзмездно предоставяне на продукти на Данон и серия дарения. Тази мисия беше още по-важна през изминалата предизвикателна година, белязана от световната пандемия COVID-19. Затова Данон отново обедини сили с БХБ и редица общини и успя да помогне на десетки хора в нужда, реализирайки успешно целта на кампанията.

целева група

Проектът е насочен към хората в България, чийто живот бе силно затруднен и засегнат от пандемията, към тези в нужда от подкрепа и редица социално слаби групи в страната.

продължителност

Данон Сердика е основен дарител на Българска хранителна банка от самото ѝ създаване, като вече повече от 8 години компанията работи съвместно с организацията за осигуряване на хранителни продукти на хора в нужда от цялата страна. Дарението на хранителни продукти по текущата кампания е реализирано в периода 01.01.- 31.12.2020 г. в подкрепа на каузата за осигуряване на допълнително хранително подпомагане на хора в нужда на БХБ. Партньорството е дългосрочно и продължава и към днешна дата.

дейности по проекта

Намирайки се в безпрецедентна ситуация на глобална пандемия от COVID-19, Българската хранителна банка повече от всякога полага огромни усилия нужната храна да достигне до още повече хора в цяла България. В този контекст, основната дейност по проекта бе подпомогането на БХБ, която е дългогодишен партньор на Данон, в тази насока, както и оказването на подкрепа на различни общини в страната. Каузата да помага на засегнати и нуждаещи се групи е обща за организациите и Данон, затова те обединиха усилията си и подпомогнаха редица местни общности и хиляди хора. Като част от проекта Данон: - Реализира дарение в размер на 30 000 лв., с което подпомогна Българската хранителна банка да продължи своите дейности, активности и операции; - Реализира дарение под формата на над 220 000 хранителни продукти на стойност над 350 000 лв., с които бяха подпомогнати хиляди нуждаещи се в страната, само в периода март-юни чрез БХБ, Община Пловдив, Община Карнобат, Домашен социален патронаж – Бургас и Община Айтос; - За цялата 2020 г. дари продукти чрез БХБ на стойност 376 832,85 лв. - Популяризира каузата и съвместната си дейност с БХБ чрез комуникационните канали на компанията.

резултати

Кампанията постигна своята основна цел, което е и най-голямото доказателство за нейния успех – подпомогна десетки хиляди хора в нужда в България в период, който бе още по-труден и изправи мнозина пред безпрецедентни затруднения. Също така, чрез финансовото си дарение към БХБ, Данон помогна на организацията да продължи със своите активни операции в помощ на обществото, които са дългосрочна инвестиция в неговото развитие.