Проект - С грижа към семействата – НОВА ПОЛИТИКА ЗА РОДИТЕЛИ!

Компания

Данон Сердика

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Хората винаги са били „сърцето“ на Данон и компанията полага изключителни грижи за своите служители чрез различни инициативи, една от които е и проекта с фокус върху родителите. Т.нар. „Политика за родители“ стартира през 2017 г. у нас и следва принципите и мисията на глобалната инициатива, чрез която Данон цели да създаде уникални условията за бъдещите и настоящи родители в компанията. Основно цел на проекта е да помогне на новите родители през този етап в живота им, да направи прехода при завръщане на работа много по-лесен, както и да усигури идеален баланс между личния и професионалния живот на служителите.

целева група

Проектът е насочен към всички служители в Данон – бъдещи и настоящи родители.

продължителност

Проектът е дългосрочна инициатива на Данон, която на локално ниво стартира през 2017 г. Инициативата подкрепя родителите в тяхното пътуване преди раждането на техните деца, но и в целия период в компанията им след това, като така гарантира тяхното удовлетворение и предлага пълен баланс между личния и професионалния живот.

дейности по проекта

Компанията е отдадена на каузата да подкрепя родителите през този нов за тях период от живота. Затова, за всяка фаза, проектът влючва различни активности, сред които: 1) Бъдещи родители: - специални предпазни мерки на работното място за бременни жени, включително гъвкави работно време и условия и смяна на отдела; - съвети за бъдещи родители – специална „гореща“ линия, уебсайт и Facebook групи, помагащи на бъдещите родители с полезна информация; - Допълнителен отпуск – времето, в което бъдещите родители са на преглед се брои като работно. 2) Майчинство: - Бонус в размер на минимум 1000 евро при раждане на дете за служители със заплата под 2000 лв. Служители със заплата над 2000 лв. получават една брутна работна заплата; - За периода на болничния по време на майчинството се изплаща пълната работна заплата, като разликата се доплаща от Данон Сердика; - Допълнителни медицинска и „риск“ застраховки; - Постоянен контакт с родителите и включването им във вътрешни инициативи; 3) Връщане на работа: - Въвеждаща програма и серия от обучения; - Индивиаулни коучинг сесии; - Гъвкаво работно време спрямо семейните нужди; - Стая за кърмене и стая за почивка, предназначена за майки.

резултати

Най-големият резултат постигнат от кампанията е дългосрочната ангажираност и удовлетвореност на служителите. Доказателство за това е и фактът, че мнозинството от работещите в компанията са дългогодишни служители, а текучеството за изминалата година е едва 1%.