Проект - VIVACOM Регионален грант

Компания

VIVACOM

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

VIVACOM Регионален грант цели да даде тласък на инициативите, които оказват пряко влияние върху развитието на местната общност чрез повишаване на общественото внимание към важни теми и внедряването на устойчиви практики в ежедневието на хората. Да даде възможност на организациите да създадат трайни стратегически партньорства с бизнес, институции и други граждански организации. Да предостави подкрепа и възможност за финансиране на малки проекти и малки организации от най-различни населени места.

целева група

юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, народни читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, от цялата страна.

продължителност

2015-безсрочно. Ново издание на програмата се организира и осъществява веднъж годишно от създаването ѝ.

дейности по проекта

Комуникиране на VIVACOM Регионален грант в национални и регионални печатни, радио и онлайн медии чрез статии, интервюта и прессъобщения. Организиране на публични събития за откриване на всяко поредно издание на Програмата и за награждаване на финалистите с отличени проекти, както и организиране на общностни срещи с всички досегашни финалисти в Регионалния грант. След обявяването на програмата на откриващото събитие стартира процесът за кандидатстване, по време на който всяка организация кандидатсвтва със своя избран проект. На слесвяащия етап всеки проект бива оценяван от журито на програмата и се избират победителите. Чековете им се връчват в деня на закриването на програмта. Видеото тук представя Програмата и различните гледни точки на въвлечените страни: https://www.youtube.com/watch?v=miB-l8Wc2g0 Част от реализираните проекти може да видите в колекцията от видеа тук: https://www.youtube.com/watch?v=Vtkk80xMjiA&list=PLwIwcukm0dAbT-z-pBTlMvfFO7FWDe1XE

резултати

До момента програмата е подкрепила 68 проекта.В тях са въвлечени близо 19,500 души.Изградени и облагородени са над 60 обществени пространства.Над 1000 души от различни възрасти са обучени по разнообразни теми.Почистени са 9 природни забележителности и местности.Близо 1200 деца и възрастни са получили подкрепа от доброволци при престоя си в 4 болници в страната. Създадена е театрална постановка с участие на деца с увреждания. Прочетени 5000 книги от деца в инициатива за насърчаване на четенето.