Проект - „Програма за солидарност в борбата срещу коронавируса“ на L'Oreal

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

2020 беше неочаквана и предизвикателна година за всички. Но именно по време на криза се открояват истинските лидери. Водена от тoва убеждение и силната си социална отговорност, през 2020 г. L’Oreal е сред първите компании, които предприемат действия да трансформира своята оперативна дейност в подкрепа на борбата срещу COVID-19. Компанията стартира нова „Програма за солидарност в борбата срещу коронавируса“ в цяла Европа, включително в България. През 2020 г. над 70% от заводите на L’Oreal по целия свят започнаха да произвеждат гелове за ръце, а над 40% от тях бяха дарени безплатно на заинтересованите страни на първа линия в борбата като болници, домове за грижи за нуждаещи се и аптеки.

целева група

Проектът е насочен към всички заинтересовани страни на първа линия в борбата с коронавируса, включително, но не само: - болници, домове за грижи за нуждаещи се и аптеки - компании за дистрибуцията на храни, които гарантират основните нужди на потребителите; - фризьорски салони, парфюмерийни магазини и дрогерии, които са особено изложени на икономическата криза в резултат на епидемията; - НПО-та, които се ангажират да помагат на хората в нужда.

продължителност

В глобален план „Програмата за солидарност в борбата срещу коронавируса“ на L’Oreal стартира още през март 2020 г., като България бе включена във възможно най-ранния етап, през май 2020 г., когато пристигна първата партида дарения от гелове за ръце и когато липсата им на масовия пазар ги бе превърнал в най-ценният продукт. Проектът става част от програмата „L’Oreal за бъдещето“, като L’Oreal ще се ангажира с него толкова дълго, колкото е необходимо, за да има напредък в борбата срещу COVID-19.

дейности по проекта

2020 беше изключително трудна година. Като социално отговорна компания L’Oreal бе сред първите, които се включиха в борбата срещу COVID-19, като стартираха „Програма за солидарност в борбата срещу коронавируса“ в цяла Европа, включително в България. Като част от нея, L’Oreal България дари близо 15 000 хигиенни продукта на стойност 80 000 лева на Българския Червен кръст, като част от националната кампания „Заедно срещу коронавируса“. Дарените продукти представляваха гелове за ръце и различни масови козметични продукти за основни нужди, като шампоани, дезодоранти и кремове. Дарението бе разпределено между местните общности, засегнати от пандемичната ситуация в България: - гелове за ръце бяха предоставени на българския медицински персонал в цялата страна, ангажиран с лечението на инфекциозни заболявания. - доставени бяха козметични продукти от първа нужда, които да помогнат на хората в неравностойно положение да спазват препоръчителните хигиенни мерки. Чрез тези действия, L’Oreal България изрази своето признание, подкрепа и солидарност към онези, които демонстрират изключителна смелост и безкористност в усилията си за борба с пандемията в България и подкрепиха най-уязвимите.

резултати

През 2020 г. L’Oreal България дари близо 15 000 хигиенни продукта на хората на първа линия в борбата срещу COVID-19 из цялата страна и на различни уязмиви групи. За тази цел компанията си партнираха с Българския Червен кръст, който разпредели продуктите между десетки болници, домове за грижи и хиляди други хора в нужда, както в столицата, така и в други градове и села.