Проект - Kaufland България – лидер в грижата за хората

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Разпространението на COVID-19 се превърна в стрес тест за устойчивостта на държави и компании по целия свят. При Kaufland България тестът доказа ключовата роля на бизнеса ни за обществото и стабилността ни като работодател. Носим отговорност не само за пряко заетите над 6400 служители, но и за техните семейства. Необичайната 2020 г. добави допълнителни воля и желание да надградим политиките си за грижа за хората. На фона на общата несигурност в страната и по света в Kaufland България създадохме условия колегите ни да работят спокойно. Вложихме над 2 млн. лв. в осигуряване на безопасна работна среда и лични предпазни средства, не направихме съкращения, напротив – инвестирахме над 10 млн. лв. в повишаване на заплатите и назначихме над 2000 нови колеги.

целева група

Реализираните проекти са насочени към всички над 6400 служители на компанията в трите й структури – магазинна мрежа, централен склад и обслужващ офис, с цел да бъдат гарантирани тяхното здраве и сигурност в условия на криза и да бъдат мотивирани да продължат да изпълняват с отговорност задълженията си. В същото време предприетите мерки целят да окажат и психологическа подкрепа, както на служителите, така и на техните семейства за справяне с предизвикателствата на новата реалност.

продължителност

Предлагаме сигурна и стабилна работа, конкурентно възнаграждение и широк пакет от социални придобивки, постоянни обучения (средно по 6 годишно за всеки) и възможности за кариерно развитие. Това са част от утвърдени практики в дългогодишната ни стратегия за развитие на човешкия капитал. В една безпрецедентна година те бяха надградени с фокус върху здравето, личната мотивация и сигурността на служителите. В извънредно положение Kaufland реагира най-вече като лидер в грижата за хората.

дейности по проекта

Още преди извънредното положение започнахме с мерки за сигурността на екипа. Станахме първата верига с интегрирана кампания за борбата с вируса – #АзПомагам, за да дадем насоки за отговорно пазаруване, но преди всичко да благодарим на колегите. Направихме го, като инвестирахме в противоепидемични мерки, подкрепихме екипа финансово, но и показахме чисто човешка подкрепа. За всички от първа линия бяха осигурени предпазни средства в период на недостиг в световен мащаб, витамини и свежи плодове, както и финансов бонус за лоялността на служителите в най-тежките първи седмици на кризата. Беше реализирано годишно увеличение на заплатите на служителите в магазините. Беше създадена вътрешна телефонна линия за въпроси за пандемията и психологическа подкрепа. Стартира поредица от активности – седмица за борба със стреса, на здравето, лекции за балансирано хранене, спорт и психично здраве, не само за служителите, но и за техните семейства. Започнаха обучения за развитие на личностни качества за по-лесно справяне с кризата. Мотивирани и лично ангажирани с каузата, нашите „супер герои“ застанаха с лицата си и в кампанията „Разчитайте на нас“, чрез която отправиха своето послание към клиентите.

резултати

В края на периода на първия локдаун в страната компанията отчита спад на заболеваемостта под нивото на минала година и запазване на работното място на всички служители. През март предстои цялостно вътрешно проучване за адекватността, навременността и ефекта на предприетите мерки в пандемията. Като цяло дългосрочната ни стратегия за развитие на човешкия капитал ни позволява да запазим устойчив във времето квалифициран екип. Към юни 2020 г. от над 3 години в компанията работят 56,4% от служителите в хипермаркетите, 52,4% от работещите в Централен склад и 63,9% от тези в Административен офис, а над 80% от ръководните ни кадри са вътрешно промотирани, което оптимизира дългосрочната инвестиция в развитие на човешкия ресурс.